Dočasná studijní skupina Evropské energetické společenství

This page is also available in

Dočasná studijní skupina Evropské energetické společenství vede agendu EHSV týkající se energetických otázek ve dvou hlavních směrech:

Podpora zapojení občanské společnosti do problematiky energetiky prostřednictvím evropského energetického dialogu

EHSV se vyslovuje pro silnou úlohu občanské společnosti v zájmu zajištění úspěšné transformace energetiky. Účast veřejnosti na tvorbě a provádění politiky posiluje pocit spoluodpovědnosti občanů za tuto oblast, zlepšuje související proces a přispívá k plnění cílů energetické politiky EU. EHSV proto podporuje myšlenku evropského energetického dialogu. Takový dialog má umožnit všem zainteresovaným stranám, aby porozuměly výzvám v oblasti energetiky a souvisejícím kompromisům, aby jednaly samostatně a aby přispívaly k rozhodnutím v oblasti energetické politiky, a to s přihlédnutím k širším souvislostem, pokud jde o celoevropské problémy a možná řešení. Na podporu takového dialogu pořádají členové dočasné studijní skupiny slyšení a konference, včetně akcí spojených s výročními zprávami o stavu energetické unie (2015, 2016), pomáhají připravovat výroční stanovisko ke zprávě o stavu energetické unie (2015, 2016) a aktivně se účastní akcí externích organizací, jako jsou např. Občanské energetické fórum, Evropské jaderné fórum a fórum pro energetickou infrastrukturu.

Podpora užší koordinace v oblasti energetiky

Členské státy EU jsou vzájemně stále více provázány z technického i politického hlediska, a jen těžko tak mohou samy dosáhnout úspěšného a nákladově efektivního plnění cílů v oblasti energetiky. EHSV proto podporuje větší koordinaci, a to zejména v oblasti sítí a struktury trhu. EHSV uvítal rámec pro energetickou unii Evropské komise a je v tomto ohledu i nadále aktivní prostřednictvím svých odvětvových a průřezových stanovisek a veřejných slyšení.