„Zelená dohoda pro Evropu bude buď spravedlivá, nebo nebude vůbec“

Frans Timmermans oznámil na červnovém plenárním zasedání EHSV opatření, která mají ochránit ty nejzranitelnější před možným rozšířením stanovení ceny uhlíku na topná paliva a pohonné hmoty. Zároveň vyslechl návrhy EHSV, jak pomocí sociálního dialogu zlepšit rozhodování podniků, pokud jde o ekologickou transformaci.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng přivítala výkonného místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse se slovy: „Zelená dohoda představuje ambiciózní strategii pro růst, jejímž cílem je dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality a dát nový impuls evropskému hospodářství. Je však zapotřebí posílit její sociální rozměr a aspekty týkající se práce, zdraví a spravedlnosti, a zajistit tak, že nikdo – žádná komunita, žádný člověk, pracovník, sektor ani region – nezůstane stranou.“

Frans Timmermans prohlásil, že Komise klade důraz v prvé řadě na sociální rozměr ekologické transformace, neboť sociální rozdíly se v důsledku pandemie naprosto nebývale prohloubily. Popsal také hlavní prvky balíčku opatření „Fit for 55“, který by měl být předložen 14. července.

Jak dále vysvětlil, tento balíček umožní „zakotvit sociální spravedlnost do nových návrhů“ tím, že:

  • rovnoměrně rozloží břemeno, které představují opatření v oblasti klimatu, mezi průmyslová odvětví, vlády a jednotlivce a
  • zavede sociální mechanismus, který pomůže zmírnit dopad opatření, jako je možné rozšíření obchodování s emisemi na topná paliva a pohonné hmoty, na ty nejzranitelnější skupiny.

„Musíme chránit zranitelné domácnosti před možným zvýšením cen topných paliv a pohonných hmot, a to zejména v oblastech, kde nejsou snadno dostupná čistá řešení,“ uvedl Frans Timmermans. „Pokud tedy zavedeme obchodování s emisemi pro tato paliva, pak musíme o to více usilovat o dosažení sociální spravedlnosti. Jakýkoli návrh na obchodování s emisemi v těchto nových odvětvích musí být doprovázen návrhem zabývajícím se sociálním dopadem.“

V rámci diskuse vyslechl Frans Timmermans příspěvek EHSV k formulování sociální dohody coby nedílné součásti Zelené dohody. Návrhy, které předložil zpravodaj Norbert Kluge ve stanovisku Zelenou dohodu nelze realizovat bez sociální dohody, jsou zaměřeny na výraznější zapojení pracovníků do rozhodování podniků a na sociální odpovědnost podniků.

„Jsme přesvědčeni, že zohledněním názoru pracovníků lze zlepšit kvalitu hospodářských rozhodnutí, která činí podniky v rámci přechodu na ekologický model,“ prohlásil Norbert Kluge.

Jak dále dodal, „informování pracovníků, jejich konzultace a účast ve správních orgánech obvykle vede k prosazování dlouhodobějšího přístupu a ke zlepšení kvality rozhodování v rámci programu hospodářských reforem.“

EHSV však upozorňuje, že sociální dohoda coby zásadní součást Zelené dohody nesouvisí jen s prací. Týká se příjmů, sociálního zabezpečení a fiskální podpory pro všechny, kdo ji potřebují, včetně těch, kteří nemají žádný přístup k práci. (dm)