Na czerwcowej sesji plenarnej EKES-u Frans Timmermans zapowiedział środki mające na celu ochronę osób najbardziej narażonych przed ewentualnym rozszerzeniem systemu opłat za emisję dwutlenku węgla na paliwa grzewcze i transportowe oraz wysłuchał propozycji EKES-u dotyczących usprawnienia procesu podejmowania przez przedsiębiorstwa decyzji w sprawie zielonej transformacji poprzez dialog społeczny.

Przy powitaniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa przewodnicząca EKES-u Christa Schweng stwierdziła: Zielony Ład to ambitna strategia wzrostu dla UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i zapewnienia impulsu gospodarczego, lecz należy wzmocnić wymiar społeczny i wymiary dotyczące pracy, zdrowia i równości, tak aby zagwarantować, że w tyle nie zostanie ani jedna osoba, społeczność, pracownik, sektor ani region.

Frans Timmermans zauważył, że głównym obszarem zainteresowania Komisji jest społeczny wymiar zielonej transformacji, gdyż pandemia nieproporcjonalnie zaostrzyła nierówności społeczne. Przedstawił główne elementy pakietu „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, który ma zostać zainicjowany 14 lipca.

Pakiet będzie oznaczał, jak stwierdził Frans Timmermans, „trwałe wbudowanie sprawiedliwości społecznej do nowych wniosków”. Sposoby realizacji tego celu to:

  • sprawiedliwy podział obciążenia działań na rzecz klimatu pomiędzy poszczególne gałęzie przemysłu, rządy i jednostki oraz
  • wprowadzenie mechanizmu społecznego, który może pomóc złagodzić wpływ n środków, takich jak ewentualne poszerzenie handlu emisjami na paliwa wykorzystywane do ogrzewania i transportu, na najsłabszych.

Musimy chronić wrażliwe gospodarstwa domowe przed ewentualnymi wzrostami cen ogrzewania i transportu, zwłaszcza w regionach, gdzie nie są łatwo dostępne opcje czystej energii – stwierdził Frans Timmermans. Tak więc gdybyśmy wprowadzili system handlu uprawnieniami do emisji dla tych paliw, oznacza to, że musimy uczynić kolejny krok w kierunku naszego zaangażowania na rzecz sprawiedliwości społecznej. Wszystkim wnioskom dotyczącym handlu emisjami w tych nowych sektorach musi towarzyszyć jednocześnie wniosek dotyczący wpływu społecznego.

W ramach debaty Frans Timmermans wysłuchał stanowiska EKES-u odnośnie do kształtowania ładu społecznego odpowiadającego Zielonemu Ładowi. Wnioski, ujęte przez sprawozdawcę Norberta Klugego w opinii Żadnego zielonego ładu bez ładu społecznego, skupiały się na silniejszym udziale pracowników w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw i w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Jesteśmy przekonani, że poprzez włączenie głosu pracowników jesteśmy w stanie poprawić jakość decyzji ekonomicznych podejmowanych przez przedsiębiorstwa w przechodzeniu na model ekologiczny – stwierdził Norbert Kluge.

Informowanie pracowników, konsultacja i uczestnictwo pracowników na poziomie zarządu zwykle działa na korzyść podejścia długoterminowego i podnosi jakość podejmowania decyzji w programie reform gospodarczych.

Jednak EKES podkreśla, że ład społeczny stanowiący podstawowy element nowego Zielonego Ładu, niewątpliwie wiąże się z czymś więcej niż tylko z pracą. W jego zakres wchodzi zapewnienie dochodu, zabezpieczenia społecznego i wsparcia budżetowego dla wszystkich osób w potrzebie, w tym dla osób niemających żadnego dostępu do pracy. (dm)