Комитет за наблюдение „Япония“ - Related Publications and other work