Grupul de legătură

This page is also available in

Grupul de legătură a fost instituit în 2004 pentru a oferi un cadru de dialog politic și cooperare între CESE și organizațiile și rețelele europene cu care grupul ține legătura, precum și cu alte instituții ale UE, pe teme transversale de interes comun.

Grupul reprezintă o punte unică între organizațiile societății civile și instituțiile europene, permițând promovarea dialogului civil și a democrației participative. El oferă un canal prin care societatea civilă poate discuta și influența agenda și procesele decizionale ale UE (astfel cum prevede articolul 11 din TUE).

Grupul de legătură este implicat în organizarea de inițiative și evenimente comune, precum audieri, conferințe și ateliere pe teme de interes comun. Un eveniment anual major îl reprezintă Zilele societății civile, organizat în comun cu CESE.

Downloads

EESC Liaison Group – Promoting civil dialogue and participatory democracy