Letectvo – EHSV vyzýva Komisiu, aby prijala komplexný plán obnovy

EHSV vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala komplexný plán obnovy celého európskeho leteckého odvetvia a vyčlenila osobitné zdroje na podporu všetkých jeho pododvetví a ich pracovnej sily. Výbor vo svojom stanovisku, ktoré pripravil Thomas Kropp a bolo prijaté na septembrovom plenárnom zasadnutí, tvrdí, že je potrebná ambiciózna a koordinovaná politická reakcia s jasným odlíšením počiatočnej fázy obnovy z krátkodobého hľadiska od zaistenia medzinárodnej konkurencieschopnosti a rovnakých podmienok zo strednodobého až dlhodobého hľadiska.

Počas plenárneho zasadnutia spravodajca Kropp poskytol rozhovor, v ktorom povedal, že „hoci letectvo čelilo krízam aj v minulosti, táto súčasná nemá obdoby. Podľa aktualizovaných odhadov sa odvetvie úplne zotaví najskôr v roku 2024. Európske inštitúcie, ani iné medzinárodné orgány neboli doteraz schopné koordinovať regulačné opatrenia na stanovenie medzinárodných noriem. Letectvo, to nie sú len letecké spoločnosti: toto odvetvie zahŕňa aj iné dôležité subjekty, ktoré treba pri hľadaní riešení zohľadniť, napríklad letiská, poskytovateľov leteckých navigačných služieb, pozemnú obsluhu a ďalších poskytovateľov služieb.“

Vo všeobecnosti musí Komisia hľadať skutočnú rovnováhu medzi opatreniami na obnovu a finančnými požiadavkami vyplývajúcimi z Európskej zelenej dohody a vyhnúť sa vytváraniu ďalšej regulačnej záťaže, najmä vo fáze obnovy, keď je celé odvetvie extrémne finančne oslabené.