EØSU opfordrer Kommissionen til at udarbejde en omfattende køreplan for genopretning af den europæiske luftfart som helhed med specifikke ressourcer til støtte for alle delsektorer og deres arbejdsstyrke. I udtalelsen, der er udarbejdet af Thomas Kropp og blev vedtaget på plenarforsamlingen i september, påpeger udvalget, at der er behov for en ambitiøs, koordineret politisk indsats, hvor der på den korte bane klart skelnes mellem en indledende genopretningsfase og behovet for at sikre sektorens internationale konkurrenceevne samt lige vilkår på den mellemlange til lange bane.

I forbindelse med plenarforsamlingen erklærede Thomas Kropp: "Luftfarten har været før været i krise, men denne her er uden fortilfælde. Ifølge de nyeste skøn vil sektoren ikke være helt på fode før 2024. EU-institutionerne og andre internationale organer har endnu ikke koordineret de lovgivningsmæssige foranstaltninger til fastlæggelse af internationale standarder. Luftfart handler ikke kun om flyselskaber. Der er også andre vigtige aktører involveret såsom lufthavne, luftfartstjenesteudøvere, leverandører af groundhandlingydelser og andre tjenesteudbydere, som alle skal tages i betragtning i bestræbelserne på at finde løsninger."

Generelt skal Kommissionen søge at finde den rette balance mellem genopretningsforanstaltningerne og de finansielle krav i den europæiske grønne pagt og undgå at pålægge yderligere reguleringsforanstaltninger, navnlig i genopretningsfasen, idet hele sektoren finansielt er yderst skrøbelig.