EESRK ragina Komisiją priimti išsamų aviacijos sektoriaus gaivinimo planą

EESRK ragina Europos Komisiją parengti išsamų viso Europos aviacijos sektoriaus gaivinimo planą, į kurį turėtų būti įtraukti specialūs ištekliai, skirti visiems pasektoriams ir jų darbuotojams remti. Rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje, kurią parengė Thomas Kropp, Komitetas tvirtina, kad reikalingas plataus užmojo koordinuotas politikos atsakas, kuriame būtų aiškiai atskirtas pradinis aviacijos sektoriaus gaivinimo etapas trumpuoju laikotarpiu ir poreikis užtikrinti šio sektoriaus tarptautinį konkurencingumą ir vienodas sąlygas vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu.

Plenarinės sesijos metu Thomas Kropp teigė: „Nors aviacijos sektorius yra patyręs krizių ir anksčiau, dabartinė krizė neturi precedento. Remiantis naujausiais skaičiavimais, sektorius visiškai atsigaus ne anksčiau kaip 2024 m. Europos institucijos ir kitos tarptautinės organizacijos dar turi suderinti reguliavimo priemones nustatant tarptautinius standartus. Aviacijos sektoriui priklauso ne tik oro transporto bendrovės: jame veikia ir kiti svarbūs subjektai, pavyzdžiui, oro uostai, oro navigacijos paslaugų teikėjai, antžeminių ir kitų paslaugų teikėjai, ir į juos visus būtina atsižvelgti ieškant sprendimo.“

Apskritai Komisija turi siekti tinkamos pusiausvyros tarp ekonomikos gaivinimo priemonių ir finansinių reikalavimų, susijusių su Europos žaliuoju kursu, neužkraunant papildomos reguliavimo naštos, ypač gaivinimo etape, kai visas sektorius yra atsidūręs itin sunkioje finansinėje padėtyje.