Aviācija – EESK mudina Komisiju pieņemt visaptverošu atveseļošanas plānu

EESK aicina Eiropas Komisiju izstrādāt visaptverošu ceļvedi Eiropas aviācijas nozares atveseļošanai kopumā, paredzot īpašus resursus, ar ko atbalstīt ikvienu apakšnozari un tās darbaspēku. Atzinumā, ko izstrādājis Thomas Kropp un kas pieņemts septembra plenārsesijā, Komiteja norāda, ka ir vajadzīga vērienīga un koordinēta politiska reakcija, kurā skaidri nošķirts sākotnējais īstermiņa atveseļošanas posms un nepieciešamība nodrošināt nozares starptautisko konkurētspēju un vienlīdzīgus konkurences apstākļus vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Uzstādamies paralēli plenārsesijai, T. Kropp sacīja: “Lai arī aviācija jau iepriekš ir saskārusies ar krīzēm, šī ir bezprecedenta situācija. Saskaņā ar atjauninātajām aplēsēm nozare pilnībā atgūsies ne ātrāk kā 2024. gadā. Eiropas iestādēm un citām starptautiskām struktūrām vēl jākoordinē regulatīvi pasākumi starptautisku standartu noteikšanai. Aviācijā ietilpst ne tikai aviosabiedrības: tā iever arī citus nozīmīgus dalībniekus, tādus kā lidostas, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējus, apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzējus un citu pakalpojumu sniedzējus, kas visi ir jāņem vērā, meklējot risinājumus.”

Komisijai jāatrod pienācīgs līdzsvars starp atveseļošanas pasākumiem un finanšu prasībām, kuras izriet no Eiropas zaļā kursa, un jāizvairās no papildu regulatīvā sloga uzlikšanas, it īpaši atveseļošanas posmā, jo viss sektors ir finansiāli ārkārtīgi trausls.