Lotnictwo: EKES wzywa Komisję do przyjęcia kompleksowego planu odbudowy

EKES wzywa Komisję Europejską do opracowania kompleksowego planu odbudowy europejskiego lotnictwa jako całości, wraz ze specjalnymi zasobami w celu wsparcia wszystkich podsektorów i ich pracowników. W opinii przygotowanej przez Thomasa Kroppa i przyjętej na wrześniowej sesji plenarnej Komitet stwierdza potrzebę ambitnej i skoordynowanej reakcji politycznej, wprowadzając jasne rozróżnienie między początkową fazą odbudowy, w perspektywie krótkoterminowej, a koniecznością zapewnienia konkurencyjności sektora na poziomie międzynarodowym i równych warunków działania w perspektywie długoterminowej.

Przy okazji sesji plenarnej Thomas Kropp stwierdził: „Chociaż lotnictwo wcześniej borykało się z kryzysami, obecna sytuacja jest bezprecedensowa. Zgodnie ze zaktualizowanymi szacunkami sektor nie dojdzie do siebie w pełni przed 2024 r. Instytucje europejskie i inne organy międzynarodowe muszą zacząć koordynować środki regulacyjne w celu ustanowienia norm międzynarodowych. Lotnictwo nie dotyczy jedynie linii lotniczych, lecz obejmuje również inne ważne podmioty, takie jak lotniska, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, obsługa naziemna i inni usługodawcy. Wszystkie te strony należy uwzględnić podczas poszukiwania rozwiązań”.

Ogólnie rzecz biorąc, Komisja musi dążyć do odpowiedniej równowagi między środkami odbudowy a wymogami finansowymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu, unikając tworzenia dodatkowych obciążeń regulacyjnych, zwłaszcza na etapie odbudowy, ponieważ cały sektor znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej.