Ilmailuala – ETSK perää komissiolta kattavaa elpymissuunnitelmaa

ETSK kehottaa Euroopan komissiota laatimaan kattavan etenemissuunnitelman koko eurooppalaisen ilmailualan elpymistä varten ja osoittamaan sen yhteydessä erillisiä resursseja kaikkien alasektorien ja niiden työvoiman tukemiseksi. Komitea toteaa Thomas Kroppin laatimassa ja syyskuun täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossa, että kriisiä on torjuttava kunnianhimoisin ja koordinoiduin politiikkatoimin ja että on tehtävä selkeä ero lyhyen aikavälin elpymisvaiheen ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kansainvälisen kilpailukyvyn ja tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvittavien toimien välillä.

Esittelijä Kropp totesi täysistunnon yhteydessä: ”Ilmailuala on nähnyt kriisejä ennenkin, mutta nykyinen kriisi on täysin poikkeuksellinen. Tuoreimpien arvioiden mukaan ala elpyy täysin vasta vuonna 2024. EU:n toimielimet ja muut kansainväliset elimet eivät ole toistaiseksi pystyneet koordinoimaan sääntelytoimia kansainvälisten normien laatimiseksi. Ilmailualaan kuuluu lentoyhtiöiden lisäksi muitakin tärkeitä toimijoita, kuten lentoasemat, lennonvarmistuspalvelun tarjoajat sekä maahuolinta- ja muiden palvelujen tarjoajat, jotka kaikki on otettava huomioon ratkaisuja etsittäessä.”

Komission tulee yleisesti ottaen pyrkiä sovittamaan elpymistä edistävät toimet ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta johtuvat rahoitusvaatimukset tasapainoisesti yhteen ja olla määräämättä uusia sääntelyrasitteita etenkään elpymisvaiheessa, kun koko ala on taloudellisesti äärimmäisen heikoissa kantimissa.