V prvý európsky Deň ekologických potravín EHSV zdôrazňuje význam udržateľnejších, spravodlivejších a inkluzívnejších potravinových systémov

Organic Food

V rámci pomalého zotavovania Európy po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 bol už najvyšší čas prejsť od slov k činom a uplatňovať stratégiu „z farmy na stôl“. EHSV dôrazne podporuje transformáciu európskych potravinových systémov tak, aby boli environmentálne, hospodársky a sociálne udržateľnejšie. Zdôrazňuje tiež, že spolupráca (a nie hospodárska súťaž) medzi hospodárskymi subjektmi potravinového reťazca je nevyhnutná na podporu odolnejšieho a inkluzívnejšieho potravinového systému s cieľom zabezpečiť spravodlivý podiel pre všetkých.

Európska únia 23. septembra 2021 po prvýkrát oslávila Deň ekologických potravín, pričom EHSV len nedávno prijal stanovisko na tému Akčný plán pre napredovanie ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ a na tému Spravodlivý potravinový dodávateľský reťazec.

Pred prijímateľmi rozhodnutí sa otvárajú obrovské príležitosti zaviesť nevyhnutné zmeny. Nachádzame sa v kritickom období na vykonávanie komplexnej potravinovej politiky.

Zvýšiť podiel poľnohospodárskej pôdy na ekologické poľnohospodárstvo v EÚ z 8,5% na 25% predstavuje ambiciózny cieľ.

Komisia v rámci Európskej zelenej dohody stanovila cieľ pre ekologickú poľnohospodársku výrobu prostredníctvom stratégie „z farmy na stôl“ a stratégie pre biodiverzitu: do roku 2030 by sa malo najmenej 25 % poľnohospodárskej plochy obhospodarovať ekologicky.

„Ekologické poľnohospodárstvo musí zohrávať úlohu pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody. Kľúčový bude trhovo orientovaný prístup s cieľom ďalej zvyšovať dopyt spotrebiteľov a dôveru v ekologické výrobky,“ uviedol Andreas Thurner, spravodajca stanoviska EHSV o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

EHSV napriek tomu zdôrazňuje potrebu dostatočných finančných zdrojov, aby sa zabezpečilo, že prínosy tejto veľkej konverzie na ekologické poľnohospodárstvo budú využívať všetci občania EÚ. (mr)