V marci 2020 sme si začali uvedomovať, že pandémia COVID-19 nie je len zdravotnou krízou, ale že ovplyvní aj mnohé iné aspekty nášho života. Pre združenia a aktivistov bolo takisto jasné, že v našej bežnej práci budeme čeliť novým výzvam. Ako sa ukázalo, situácia bola ešte horšia, ako/než sme očakávali.

V máji 2020 sme si dali spolu „virtuálny drink“. Po dvoch mesiacoch obmedzenia pohybu a práce online sme sa rozhodli stretnúť sa a diskutovať o našich počiatočných úvahách v súvislosti s týmto obdobím.

Spolu s kolegami z Európskeho občianskeho fóra, medzinárodnej siete, ktorá združuje viac ako 100 združení a mimovládne organizácie z 27 krajín v Európe, a aktívne sa venuje otázkam, ako je občianska výchova, obrana ľudských práv a podpora demokracie, sme viedli niekoľko hodín vášnivé diskusie. Každý mal svoj vlastný národný pohľad, no závery boli podobné.

Nasledujúce poznatky vychádzajú z týchto diskusií...
Prvý poznatok: Naša bezpečnosť závisí od bezpečnosti našich spoluobčanov.
Pre každého v našej spoločnosti a na celom svete potrebujeme univerzálne zdravotníctvo a sociálnu ochranu.

Druhý poznatok: Všetci sme zraniteľní a naše osudy sú navzájom prepojené.
Solidarita, rovnosť, práva a starostlivosť musia byť základom medzinárodných vzťahov a každodenného života ľudí.

Tretí poznatok: Existuje spoločné blaho.
Verejné inštitúcie musia slúžiť spoločnému blahu, a nie osobitným záujmom, musia ho chrániť a presadzovať.

Štvrtý poznatok: Demokracia je kľúčovým antivírusom, ktorý všetci potrebujeme.
Informovanosť občanov, občianska participácia, dôveryhodné informácie, verejný výskum a vzdelávanie a transparentné inštitúcie spoločne prispievajú k verejnému blahu.

Piaty poznatok: Globálne fungovanie trhu zlyhalo.
Musíme premiestniť výrobu, presadzovať obehové hospodárstvo a všetci musia mať univerzálny základný príjem.

Šiesty poznatok: Sme správcami, a nie vlastníkmi Zeme.
Obmedzenie nášho pohybu prospieva prírode, aby sa zotavila zo škôd, ktoré sme spôsobili. Opäť musíme nastoliť environmentálnu spravodlivosť voči svetu.

Siedmy poznatok: Skutočnými hrdinami sú pracovníci v kritických povolaniach. Ženy stoja v prednej línii.
V spoločenskej hierarchii treba uznať príspevok žien. „Neviditeľné“ musia dostať možnosť plne uplatňovať svoje práva.

Ôsmy poznatok: Čas sa musí spomaliť.
Spoločenské väzby, trpezlivosť a súcit nadobudli v čase obmedzenia pohybu svoj plný význam. Tento poznatok si musíme trvalo zachovať.

Deviaty poznatok: Potrebujeme ľudskú, sociálnu a ekologickú bezpečnosť.
Vo svojej krajine, v Európe a na celom svete sa zasadzujeme za spravodlivú obnovu a spravodlivú transformáciu.

Desiaty poznatok: Budúcnosť musí byť iná ako minulosť.
Musíme sa poučiť z týchto poznatkov a konať spoločne.

Máme šancu vyjsť z tejto krízy múdrejší? Budeme schopní dosiahnuť, aby sa z krízy stala nová príležitosť?
Som presvedčená, že budúcnosť musí byť iná ako minulosť.