Karolina Dreszer-Smalec: "Coronavirussen og hvad vi har lært af den"

I marts 2020 begyndte det at gå op for os, at covid-19-pandemien ikke kun var en sundhedskrise, men at den ville få betydning for mange aspekter af vores liv. Det stod også klart for foreninger og aktivister, at vi ville komme til at stå over for nye udfordringer i vores almindelige arbejde. Og det skulle vise sig, at situationen var endnu værre, end vi havde forventet.

I maj 2020 arrangerede vi en "virtuel drink". Efter to måneders nedlukning og hjemmearbejde besluttede vi at mødes og dele vores umiddelbare tanker om denne periode.

I selskab med kolleger fra Det Europæiske Borgerforum, et tværnationalt netværk af over 100 foreninger og NGO'er fra 27 lande i Europa, der arbejder aktivt med spørgsmål såsom folkeoplysning, forsvar af menneskerettighederne og fremme af demokratiet, tilbragte vi nogle timer i lidenskabelig debat. Hver enkelt af os havde sit eget nationale perspektiv, men konklusionerne var ikke så forskellige.

Med udgangspunkt i disse drøftelser udarbejdede vi følgende lektioner...
Lektion 1: Vores sikkerhed afhænger af andre menneskers sikkerhed
Vi har brug for universel sundhedsdækning og social beskyttelse for alle i vores samfund og i hele verden.

Lektion 2: Vi er alle sårbare, og vores skæbner er flettet sammen
Solidaritet, lighed, rettigheder og omsorg må og skal være grundlaget for de internationale relationer og for den enkeltes daglige liv.

Lektion 3: Det fælles bedste findes faktisk
Offentlige institutioner skal tjene, beskytte og handle for det fælles bedste, ikke for særinteresser.

Lektion 4: Demokrati er den vigtige vaccine, vi alle har brug for
Bevidste borgere, et aktivt medborgerskab, troværdig information, offentlig forskning og uddannelse samt åbne institutioner er alle med til at sikre almenvellet.

Lektion 5: Det globale markedssystem har fejlet
Vi er nødt til at flytte produktionen, gennemføre den cirkulære økonomi og sørge for en universel basisindkomst til alle.

Lektion 6: Vi er jordens vogtere, ikke dens ejere
Naturen bruger vores nedlukning til at komme sig oven på de skader, vi har påført den. Vi er nødt til at yde verden miljømæssig retfærdighed.

Lektion 7: Medarbejdere i kritiske funktioner er ægte helte. Kvinderne står i forreste række
Vi er nødt til at anerkende kvindernes bidrag i det sociale hierarki. De, som er usynlige, skal have mulighed for at udnytte deres rettigheder fuldt ud.

Lektion 8: Tiden er nødt til at gå langsommere
Nedlukningen tvang os til at give plads til sociale bånd, tålmodighed, medfølelse. Vi er nødt til at holde fast i dette, også på langt sigt.

Lektion 9: Vi har brug for menneskelig, social og miljømæssig sikkerhed
Vi engagerer os i en retfærdig genopretning og en retfærdig omstilling i vores land, i Europa og i hele verden.

Lektion 10: Fremtiden skal se anderledes ud end fortiden
Vi er nødt til at lære af disse lektioner og handle i fællesskab.

Har vi en chance for at lære mere efter krisen? Er vi i stand til at vende krisen til en ny chance?
Jeg er overbevist om, at fremtiden skal se anderledes ud end fortiden.