V březnu 2020 jsme si začali uvědomovat, že pandemie COVID-19 není jen zdravotní krizí, ale že bude mít dopad na mnoho aspektů našich životů. Bylo nám – sdružením a aktivistům – rovněž jasné, že v naší běžné práci budeme čelit novým výzvám. Ukázalo se, že situace je ještě horší, než jsme čekali.

V květnu 2020 jsme uspořádali „virtuální přípitek“. Po dvou měsících omezení volného pohybu osob a práce po internetu jsme se rozhodli, že se setkáme a probereme naše počáteční názory na toto období.

Společně s kolegy z Evropského občanského fóra, což je nadnárodní síť sdružující více než 100 asociací a nevládních organizací z 27 evropských zemí a aktivně se zabývající otázkami, jako je výchova k občanství, obrana lidských práv a prosazování demokracie, jsme několik hodin vášnivě diskutovali. Každý z nás měl svůj národní pohled, závěry však byly podobné.

Na základě této diskuse jsme vypracovali následující ponaučení…
Ponaučení první: Naše bezpečnost je závislá na bezpečnosti jiných lidí.
Je potřeba, abychom pro každého v naší společnosti i po celém světě zavedli všeobecnou zdravotní a sociální ochranu.

Ponaučení druhé: Všichni jsme zranitelní a naše osudy jsou úzce propojeny.
Základem mezinárodních vztahů a naší každodenní realitou musí být solidarita, rovnost, práva a péče.

Ponaučení třetí: Existuje obecné blaho.
Veřejné instituce musí sloužit obecnému blahu, nikoli specifickým zájmům, a musí jej chránit a uskutečňovat.

Ponaučení čtvrté: Rozhodujícím antivirem, který všichni potřebujeme, je demokracie.
Uvědomělost občanů, účast občanů, důvěryhodné informace, veřejný výzkum a vzdělávání a transparentní instituce – to vše je zárukou veřejného blaha.

Ponaučení páté: Globální tržní systém selhal.
Musíme přesunout výrobu, zavést oběhové hospodářství a každému poskytnout univerzální základní příjem.

Ponaučení šesté: Jsme správci Země, nikoli jejími majiteli.
Příroda naše omezení volného pohybu osob využívá k tomu, aby se vzpamatovala ze škod, které jsme způsobili. Musíme obnovit environmentální spravedlnost ve světě.

Ponaučení sedmé: Skuteční hrdinové jsou kritičtí pracovníci. Ženy jsou v přední linii.
V sociální hierarchii je nutné uznat přínos žen; ti, kteří jsou přehlíženi, musí mít možnost plně využívat svá práva.

Ponaučení osmé: Je nutné zpomalit čas.
Omezení volného pohybu osob nás přinutilo, abychom přiznali plnohodnotné postavení sociálním vazbám, trpělivosti, soucitu, což si musíme udržet dlouhodobě.

Ponaučení deváté: Potřebujeme lidskou, sociální a ekologickou bezpečnost.
Zavazujeme se ke spravedlivému oživení a spravedlivé transformaci v naší zemi, v Evropě a na celém světě.

Ponaučení desáté: Budoucnost musí být jiná než minulost.
Musíme si z toho vzít ponaučení a jednat společně.

Máme možnost se po skončení krize poučit více? Dokážeme tuto krizi přeměnit v novou šanci?
Jsem přesvědčena, že budoucnost musí být jiná než minulost.