Categoria „Transporturi”

„Transporturi – stabilirea de legături în Europa”

Obiectivul principal al Categoriei „Transporturi” este de a acționa ca un forum de discuții și de învățare pentru toți acei membri ai CESE interesați de problematica transporturilor. Toți actorii și toate părțile interesate implicați în „lanțul de transport” sunt invitați să participe și să facă schimburi de experiență cu colegii lor. Categoria oferă, astfel, o dimensiune suplimentară discuțiilor care au loc în cadrul diverselor structuri ale CESE. Categoria „Transporturi” se întrunește, de regulă, după fiecare ședință a Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN) pentru a trece în revistă progresele realizate și pentru a discuta dosarele importante care au fost prezentate în cadrul secțiunii. În plus, Categoria „Transporturi” ține trei ședințe extraordinare pe an, care se axează pe teme specifice. De asemenea, membrii săi sunt informați zilnic cu privire la evoluțiile și aspectele legate de transport în UE. Membrii au, de asemenea, posibilitatea de a participa la anumite vizite de studiu.