Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) - Related Publications and other work