Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC)

This page is also available in

Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC) pregătește activitatea CESE în mai multe domenii de politică, inclusiv ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă, educația și formarea, migrația și azilul, drepturile fundamentale și ale cetățeanului și alte chestiuni care țin de afaceri sociale, precum politica socială și sărăcia, egalitatea dintre femei și bărbați, chestiuni legate de persoanele cu handicap, integrarea romilor, sănătate, justiție și afaceri interne (inclusiv migrația).

Principalele activități ale secțiunii includ lucrările în materie de migrație și azil, pilonul european al drepturilor sociale și măsurile de însoțire, precum și cu privire la viitorul muncii. Secțiunea SOC asigură, de asemenea, secretariatul pentru Forumul european privind migrația (FEM), pe care CESE îl organizează împreună cu Comisia Europeană.

Sarcinile mai specializate se realizează în cadrul organelor permanente ale secțiunii, Observatorul pieței forței de muncă (OPFM), Grupul de studiu temporar „Imigrația și integrarea” (IMI), Grupul de studiu temporar „Drepturile persoanelor cu handicap” (DIS) și Grupul de studiu temporar „Integrarea romilor” (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020