W jaki sposób należy opodatkować płace pracowników i zyski przedsiębiorstw, by spełnić potrzeby dzisiejszego środowiska pracy? W przyjętej na lipcowej sesji plenarnej opinii EKES podejmuje to wyzwanie i jednocześnie z zadowoleniem odnotowuje i popiera wzrost telepracy. Zaktualizowany i łatwy do zastosowania zbiór przepisów powinien zapobiegać wielokrotnemu opodatkowaniu bądź niezamierzonemu nieopodatkowaniu pracowników i pracodawców w Europie, gdy pracują z zagranicy.

Świat się zmienił i ludzie chcą pracować inaczej. EKES w pełni popiera bardziej elastyczną pracę i telepracę transgraniczną – stwierdził sprawozdawca Krister Andersson. Ten nowy paradygmat stawia jednak również poważne wyzwania przed międzynarodowymi systemami podatkowymi i europejskim jednolitym rynkiem, który musi zachować skuteczność. EKES proponuje m.in. utworzenie punktu kompleksowej obsługi, takiego jak w przypadku VAT, na szczeblu europejskim. Pracodawca zgłaszałby liczby dni, które telepracownicy przepracowali w kraju zamieszkania i w kraju, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. Na podstawie takich informacji organy podatkowe mogłyby ocenić, w którym kraju dochód podlegałby opodatkowaniu lub jaka część dochodu podlegałaby opodatkowaniu w poszczególnych krajach. Krister Andersson zwraca uwagę: Ten system umożliwiałby pracownikom i pracodawcom zmniejszenie liczby sporów podatkowych między państwami członkowskimi, a jednocześnie zapewniałby prawidłowe naliczanie podatków bez konieczności składania przez poszczególne osoby deklaracji podatkowych w wielu krajach. (tk)