Hoe moeten lonen en bedrijfswinsten worden belast om te beantwoorden aan de behoeften van de huidige werkomgeving? In een advies dat tijdens de julizitting werd aangenomen, buigt het EESC zich over deze problematiek en betoont het zich ingenomen met het toenemend aantal telewerkers. Geactualiseerde en ondubbelzinnige regels moeten voorkomen dat werknemers en werkgevers in Europa die vanuit het buitenland werken, dubbel worden belast of juist onbedoeld niet worden belast.

“In deze nieuwe wereld willen mensen ook anders gaan werken. Het EESC is groot voorstander van meer flexibele vormen van werk en grensoverschrijdend telewerken”, aldus rapporteur Krister Andersson. “Het is echter een feit dat dit nieuwe paradigma ook ernstige problemen meebrengt voor de internationale belastingstelsels en een efficiënte eengemaakte markt”. Een van de door het EESC aangedragen oplossingen is de invoering van een éénloketsysteem, zoals ook op btw-gebied bestaat. Zo zou de werkgever voor grensoverschrijdende telewerkers moeten opgeven hoeveel dagen zij hebben gewerkt in het land waar zij wonen en hoeveel in het land waar de werkgever is gevestigd. Met deze informatie zouden de belastingdiensten kunnen bepalen in welk land het inkomen belastbaar is of welk deel van het inkomen in welk land belastbaar is. De heer Andersson wijst erop dat een dergelijk systeem ervoor zou zorgen dat werknemers en werkgevers minder verwikkeld raken in belastinggeschillen tussen lidstaten en dat belastingen correct worden geheven zonder dat in meerdere landen aangifte moet worden gedaan. (tk)