Hvordan kan lønninger og virksomheders overskud beskattes på en måde, som tilgodeser behovene i nutidens arbejdsmiljø? I en udtalelse, som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i juli, giver EØSU sig i kast med denne udfordring, idet udvalget mener, at stigningen i hjemmearbejde bør hilses velkommen og fremmes. Et ajourført regelsæt, som er nemt at følge, skal sikre, at ansatte og arbejdsgivere i Europa ikke beskattes flere steder eller utilsigtet slipper for at betale skat, fordi de arbejder fra udlandet.

"Vi befinder os i en helt ny verden, hvor folk ønsker at arbejde på en anden måde. EØSU bakker 100 % op om mere fleksible arbejdsforhold og grænseoverskridende hjemmearbejdssituationer", udtaler ordfører Krister Andersson. "Men dette nye paradigme skaber også alvorlige udfordringer for de internationale skattesystemer og et effektivt europæisk indre marked". EØSU foreslår bl.a., at man opretter kvikskranker på EU-niveau, ligesom dem der findes for moms. En arbejdsgiver indberetter antallet af dage, hvor de ansatte har arbejdet i deres bopælsland og i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende. Med disse oplysninger vil skattemyndighederne kunne vurdere, i hvilket land indkomsten er skattepligtig, eller hvilken del af indkomsten der er skattepligtig i hvert land. Krister Andersson påpeger, at "dette system, kan være et første skridt i retning af en infrastruktur, der gør det muligt for arbejdstagere og arbejdsgivere at mindske antallet af skattetvister mellem medlemsstaterne og samtidig sikre, at skatterne opkræves korrekt, uden at den enkelte skal indgive selvangivelse i flere lande". (tk)