Miten palkkoja ja yritysten voittoja olisi verotettava, jotta vastattaisiin nykypäivän työympäristön tarpeisiin? Heinäkuun täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossa ETSK tarkastelee tätä haastetta sekä suhtautuu myönteisesti etätyön lisääntymiseen ja kannustaa siihen. Ajantasaisilla ja helposti noudatettavilla säännöillä olisi varmistettava, ettei moninkertainen verotus tai tahaton verottamatta jättäminen uhkaa työntekijöitä ja työnantajia Euroopassa, kun työtä tehdään ulkomailta käsin.

”Elämme uudenlaisessa maailmassa, jossa ihmiset haluavat työskennellä eri tavoin. ETSK kannattaa varauksetta joustavampaa työtä ja rajatylittäviä etätyöjärjestelyjä”, totesi esittelijä Krister Andersson. ”Tämä uusi malli kuitenkin myös luo vakavia haasteita kansainvälisille verotusjärjestelmille ja tehokkaille eurooppalaisille sisämarkkinoille.” ETSK ehdottaa muun muassa keskitetyn palvelupisteen perustamista EU:n tasolla, kuten on jo tehty arvonlisäveron kohdalla. Työnantaja ilmoittaisi, kuinka monta päivää etätyöntekijät ovat työskennelleet asuinmaassaan ja kuinka monta maassa, minne työnantaja on sijoittunut. Näiden tietojen perusteella veroviranomaiset voisivat arvioida, missä maassa tuloja verotettaisiin tai mikä osa tuloista verotettaisiin kussakin maassa. Anderssonin mukaan ”tämän järjestelmän avulla työntekijät ja työnantajat voisivat vähentää jäsenvaltioiden välisiä veroriitoja ja samalla auttaa varmistamaan, että verot kannetaan asianmukaisesti ilman, että henkilön täytyy tehdä veroilmoitus useissa valtioissa”. (tk)