Mil viisil tuleks palku ja äriühingu kasumit maksustada, et see vastaks tänapäeva töökeskkonna vajadustele? Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu juuli istungjärgul vastu arvamuse, milles seda keerulist ülesannet käsitletakse ning ühtlasi kaugtöö laiendamist toetatakse ja selleks innustatakse. Ajakohastatud ja kergesti järgitavad eeskirjad peaksid tagama, et Euroopa töötajaid ja tööandjaid ei maksustata mitmekordselt või ei jäeta tahtmatult maksustamata seetõttu, et nad töötavad välismaalt.

„Elame uues maailmas, kus inimesed tahavad teistmoodi töötada. Komitee toetab täielikult paindlikumat töötamist ja piiriülest kaugtööd,“ kinnitab raportöör Krister Andersson. „Kuid see uus paradigma on suur proovikivi ka rahvusvaheliste maksusüsteemide ja tõhusa Euroopa ühtse turu jaoks.“ Muude meetmete hulgas teeb komitee ettepaneku luua Euroopa tasandil ühe akna süsteem, nagu tehti näiteks käibemaksu puhul. Tööandja teataks, kui mitu päeva töötas piiriülene kaugtöötaja oma elukohariigis ja kui mitu päeva tööandja asukohariigis. Sellest teabest lähtuvalt oleks maksuhalduritel võimalik hinnata, millises riigis on tulu maksustatav või milline osa tulust tuleks maksustada millises riigis. Krister Anderssoni sõnul võimaldaks see süsteem töötajatel ja tööandjatel vähendada liikmesriikidevahelisi maksuvaidlusi ning aitaks samal ajal tagada maksude nõuetekohase kogumise, ilma et konkreetne inimene peaks esitama deklaratsiooni mitmes riigis. (tk)