Ożywienie gospodarcze w UE – rola społeczeństwa obywatelskiego wymaga jasnego określenia

Wdrożenie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności w większości państw członkowskich UE wymaga sprecyzowania systemów zarządzania. Podział obowiązków między szczeblem centralnym, regionalnym i lokalnym jest nadal niejasny. EKES bije na alarm i w opinii w sprawie rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r., sporządzonej przez Gonçala Lobo Xaviera i przyjętej na październikowej sesji plenarnej, podkreśla, że mechanizmy włączania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w fazę wdrażania, monitorowania i dostosowywania krajowych programów reform wymagają większej przejrzystości.

EKES zwracał już uwagę na ten problem w swej lutowej rezolucji, ale pomimo wysiłków Komisji Europejskiej sytuacja nie zmieniła się. W związku z tym EKES zdecydowanie wzywa do zajęcia się tymi kluczowymi aspektami odbudowy Unii.

Zwracamy uwagę na potrzebę pomiaru postępów we wdrażaniu krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Potrzebujemy dobrych wskaźników monitorowania, ponieważ są one niezbędne do określenia kierunku przyszłego rozwoju i odbudowy. Państwa członkowskie muszą odpowiednio zareagować na to wyzwanie: trzeba odważnie mówić obywatelom o spodziewanych ogromnych trudnościach, powiedział w czasie debaty Gonçalo Lobo Xavier.

W opinii „Polityka gospodarcza w strefie euro w 2021 r.” opracowanej przez Kristi Sõber EKES zwraca uwagę, że pandemia się nie zakończyła, a jej skutki gospodarcze będą odczuwalne przez wiele lat. W tej nadzwyczajnej sytuacji potrzebna jest zatem odpowiednia, nowa kombinacja działań w ramach polityki gospodarczej. Gospodarki UE i strefy euro ponownie odnotowują szybki wzrost. Jednocześnie jednak UE przechodzi przez najtrudniejszy okres w historii gospodarczej procesu integracji europejskiej. W tak krytycznym okresie jedynie wydatki publiczne mogą pomóc poprawić sytuację.

EKES docenia szybką reakcję zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, by przeciwdziałać pandemii, i z zadowoleniem stwierdza, że wspólne wysiłki stały się istotną częścią strategii na rzecz odbudowy. Zabierając głos na sesji plenarnej, Kristi Sõber powiedziała: Zwłaszcza w pierwszej połowie 2020 r. inicjatywy inwestycyjne podejmowane w odpowiedzi na pandemię – głównie poprzez stabilizację rynków, miejsc pracy i dochodów osobistych – przyczyniły się do złagodzenia bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Po tym pierwszym etapie przyszedł czas na NextGenerationEU, solidny i wysoce innowacyjny element fiskalny. Obie inicjatywy były szybką i elastyczną reakcję na pandemię. (mp)