Redresarea economică a UE – rolul societății civile trebuie să fie mai clar

Punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR) în majoritatea statelor membre ale UE necesită clarificarea sistemelor de guvernanță. Repartizarea responsabilităților între nivelurile central, regional și local este încă neclară. CESE atrage atenția asupra acestei chestiuni și, în avizul privind Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, adoptat în sesiunea plenară din luna octombrie și elaborat de dl Gonçalo Lobo Xavier, subliniază că mecanismele de implicare a organizațiilor societății civile și a partenerilor sociali în etapele de punere în aplicare, monitorizare și adaptare a PNRR necesită mai multă claritate.

CESE a adus deja în centrul atenției această chestiune în rezoluția sa din luna februarie, însă situația rămâne neschimbată, în pofida eforturilor depuse de Comisie. Prin urmare, CESE solicită cu fermitate un control mai intensificat al acestor aspecte esențiale pentru redresarea Uniunii.

„Atragem atenția asupra necesității de a măsura progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență. Avem nevoie de indicatori de monitorizare performanți, deoarece aceștia sunt esențiali pentru stabilirea traiectoriei viitoare de dezvoltare și redresare a UE. Statele membre trebuie să răspundă în mod adecvat acestei provocări: este nevoie de curaj pentru a-i face pe cetățeni conștienți de enormele dificultăți ce vor urma”, a afirmat dl Lobo Xavier în timpul dezbaterii.

În avizul privind politica economică a zonei euro pentru 2021, elaborat de dna Kristi Sõber, CESE subliniază, de asemenea, că pandemia nu s-a încheiat și că repercusiunile economice se vor resimți ani de-a rândul. Prin urmare, este necesar un mix specific și nou de politici economice de urgență. Economiile din UE și din zona euro se află din nou în creștere rapidă. În același timp, însă, UE traversează perioada cea mai dificilă din istoria economică a integrării europene. În acest moment critic, numai cheltuielile publice pot contribui la ameliorarea situației.

CESE apreciază reacția rapidă atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre pentru a face față pandemiei, și salută faptul că eforturile comune au devenit o parte substanțială a strategiei de redresare. În alocuțiunea pe care a rostit-o cu ocazia sesiunii plenare, dna Sõber a afirmat: „În special în prima jumătate a anului 2020, inițiativele pentru investiții ca reacție la coronavirus au contribuit la atenuarea circumstanțelor economice foarte dificile, în principal prin stabilizarea piețelor, a locurilor de muncă și a veniturilor personale. Acest prim pas a fost urmat de NextGenerationEU (NGEU), o contribuție fiscală solidă și extrem de inovatoare. Ambele inițiative au reprezentat un răspuns rapid și flexibil la pandemie.” (mp)