W dniu 24 marca EKES był gospodarzem debaty z komisarz UE ds. równości Heleną Dalli na temat nowej strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, zainicjowanej niedawno przez Komisję Europejską.

Strategia, która ma być realizowana od 2021 do 2030 r., ma na celu zapewnienie pełnego wdrożenia w UE Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD). Konwencja ta jest przełomowym traktatem, który zmienił postrzeganie niepełnosprawności dzięki przyjęciu podejścia opartego o prawa człowieka i powierzeniu społeczeństwu odpowiedzialności za usunięcie barier, które uniemożliwiają tym osobom pełną integrację społeczną.

„Z zadowoleniem przyjmujemy nową europejską strategię w sprawie niepełnosprawności. Blisko 87 mln osób w UE jest dotknięte jakimś rodzajem niepełnosprawności i ponad połowa czuje się z tego powodu dyskryminowana”, powiedziała przewodnicząca EKES-u, Christa Schweng, w swoim wystąpieniu otwierającym.

Przypomniała, że EKES był pierwszą instytucją, która w 2019 r. przyjęła opinię z inicjatywy własnej, wzywającą do nowego europejskiego programu w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami w pełnej zgodności z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych : „Jestem bardzo zadowolona, że tak wiele z przedstawionych wówczas zaleceń znalazło odzwierciedlenie w europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, zaproponowanej kilka tygodni temu.”

EKES podkreślił, jak ważne jest pełne wdrożenie tejże konwencji, zarówno za pośrednictwem swych opinii, jak i prac tematycznej grupy analitycznej ds. praw osób z niepełnosprawnością, powołanej do monitorowania sposobu wprowadzania w życie konwencji w państwach członkowskich.

Opinia „Kształtowanie programu UE w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2020–2030” nie jest jedynym dokumentem EKES-u w sprawie: EKES przyjął także kilka innych, takich jak raport informacyjny i opinia w sprawie praw osób z niepełnosprawnościami do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. EKES podda analizie nową strategię w nowej opinii, która ma być zaprezentowana podczas jego sesji plenarnej w lipcu.

„Dziesięć lat po tym, jak UE ratyfikowała konwencję, nadszedł czas, żeby poszerzyć skalę europejskich działań w zakresie polityki dotyczącej niepełnosprawności. Naszym celem jest zapewnienie pozytywnej zmiany w życiu ludzi z niepełnosprawnościami w UE i poza nią, tak aby mogli oni brać udział w życiu społecznym na równych zasadach z innymi, bez żadnych wyjątków”, powiedziała komisarz Helena Dalli.

Członkinie i członkowie EKES-u wypowiedzieli się przychylnie o nowej strategii, ostrzegli jednak, że podczas jej wdrażania UE i państwa członkowskie muszą wziąć pod uwagę niszczycielskie skutki pandemii dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w dziedzinie zatrudnienia i edukacji, ponieważ już istniejące nierówności pogłębiają się. (ll)