Den 24. marts var EØSU vært for en debat med EU-kommissær for ligestilling, Helena Dalli, om den nye strategi for rettigheder for personer med handicap, der blev vedtaget af Kommissionen for nylig.

Strategien, der er gældende fra 2021 til 2030, tager sigte på en fuldstændig gennemførelse i EU af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (FN's handicapkonvention). FN's handicapkonvention er en banebrydende konvention, som har ændret opfattelsen af handicap ved at indføre en menneskerettighedsbaseret tilgang og give samfundet ansvar for at fjerne de barrierer, der hindrer personer med handicap i at deltage fuldt ud i samfundet.

"Vi bifalder EU's nye handicapstrategi. Omkring 87 mio. mennesker i EU har en eller anden form for handicap, og over halvdelen af dem føler, at de bliver udsat for forskelsbehandling", sagde EØSU's formand, Christa Schweng, i sine indledende bemærkninger.

Hun mindede om, at EØSU i 2019 var den første institution til at vedtage en initiativudtalelse, som opfordrede til vedtagelsen af en ny dagsorden for rettigheder for personer med handicap i fuld overensstemmelse med FN's handicapkonvention, og tilføjede: "Det glæder mig meget at se, at mange af de anbefalinger, vi fremsatte dengang, er afspejlet i EU's handicapstrategi, der blev foreslået for et par uger siden."

EØSU lagde vægt på en fuldstændig gennemførelse af handicapkonventionen, både i sine udtalelser og i arbejdet i de tematiske studiegrupper, der vedrører rettigheder for personer med handicap, og som er oprettet for at overvåge handicapkonventionens gennemførelse i medlemsstaterne.

Udtalelsen om Udformningen af EU's dagsorden for rettigheder for personer med handicap 2020-2030 er ikke EØSU's eneste bidrag i den forbindelse. Udvalget har vedtaget flere dokumenter om dette spørgsmål, f.eks. en informationsrapport og en udtalelse om stemmeret for personer med handicap ved valg til Europa Parlamentet. EØSU vil analysere den nye strategi i en ny udtalelse, der bliver fremlagt på udvalgets plenarmøde i juli.

"Der er nu gået 10 år, siden EU ratificerede FN's handicapkonvention, og det er på høje tid at styrke den europæiske indsats, når det gælder handicappolitikker. Det et vores mål at skabe positive ændringer for personer med handicap i og uden for EU, så de uden undtagelse kan deltage på lige fod med andre", udtalte kommissær Dalli.

EØSU's medlemmer roste den nye strategi, men advarede om, at EU og medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen bør tage højde for de katastrofale konsekvenser, som pandemien har haft for personer med handicap, navnlig på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, eftersom den eksisterende ulighed er blevet værre. (ll)