Op 24 maart heeft het EESC met Europees commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli een debat gehouden over de nieuwe strategie voor de rechten van personen met een handicap, die de Europese Commissie onlangs heeft gelanceerd.

De nieuwe strategie voor de periode 2021-2030 moet ervoor zorgen dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) in de EU volledig wordt uitgevoerd. Dit baanbrekende verdrag zorgt voor een omwenteling in de perceptie van handicaps, door in te zetten op een mensenrechtenaanpak. Het geeft ook de samenleving de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat mensen met een handicap ten volle kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

“Wij zijn blij met de nieuwe EU-strategie voor personen met een handicap. Zo’n 87 miljoen EU-burgers hebben te kampen met een handicap en meer dan de helft voelt zich gediscrimineerd”, zei EESC-voorzitter Christa Schweng in haar openingswoord.

Zij wees erop dat het EESC in 2019 als eerste instelling met een initiatiefadvies kwam waarin ertoe werd opgeroepen een nieuwe agenda inzake de rechten van personen met een handicap uit te werken, die volledig in overeenstemming zou zijn met het VN-Verdrag. “Ik ben zeer verheugd te zien dat veel van onze aanbevelingen van toen zijn opgenomen in de nieuwe strategie die de EU enkele weken geleden heeft voorgesteld.”

Het EESC riep op tot de volledige uitvoering van het verdrag, zowel in zijn adviezen als via de werkzaamheden van zijn thematische studiegroep inzake de rechten van personen met een handicap. Deze studiegroep werd opgericht om toezicht te houden op de wijze waarop het verdrag in de lidstaten wordt uitgevoerd.

Naast het advies Vormgeving van de EU-agenda voor de rechten van gehandicapten 2020-2030 publiceerde het EESC ook een informatief rapport en een advies over het recht van personen met een handicap om te stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het EESC zal de nieuwe strategie analyseren in een advies dat op zijn zitting in juli zal worden gepresenteerd.

“Tien jaar geleden ratificeerde de EU het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het is inmiddels dringend tijd dat de Europese inspanningen voor het gehandicaptenbeleid worden opgevoerd. Wij willen de situatie voor mensen met een handicap in de EU en daarbuiten voelbaar verbeteren en ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt om aan de samenleving deel te nemen”, verklaarde commissaris Dalli.

De leden van het EESC hebben zich positief uitgesproken over de nieuwe strategie, maar verwezen ook naar de verwoestende gevolgen van de pandemie voor personen met een handicap. Zij benadrukten dat in het bijzonder op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs de bestaande ongelijkheid toeneemt en dat de EU en de lidstaten bij de uitvoering van de strategie hiermee terdege rekening zullen moeten houden. (ll)