Az EGSZB március 24-én vitát tartott Helena Dalli egyenlőségért felelős uniós biztossal a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló új stratégiáról, amelyet nemrégiben indított el az Európai Bizottság.

A stratégia, amely a 2021–2030-as időszakra készül, azt kívánja elérni, hogy az EU-ban teljes mértékben végrehajtsák a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (UNCRPD). A UNCRPD úttörő egyezmény, amely megváltoztatta az emberek fogyatékosságról való gondolkodását azáltal, hogy az emberi jogok oldaláról közelíti meg azt, és a társadalom feladatává teszi, hogy felszámolják azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák az érintetteket abban, hogy teljes mértékben integrálódjanak a társadalomba.

„Üdvözöljük az EU új fogyatékosságügyi stratégiáját. Az EU-ban mintegy 87 millió ember él a fogyatékosság valamilyen formájával, és több mint a felük hátrányos megkülönböztetés áldozatának érzi magát” – mondta nyitóbeszédében Christa Schweng, az EGSZB elnöke.

Emlékeztetett arra, hogy az EGSZB volt az első intézmény, amely – egy 2019-ben elfogadott saját kezdeményezésű véleményében – szorgalmazta, hogy dolgozzanak ki egy olyan új menetrendet a fogyatékossággal élők jogairól, amely maradéktalanul összhangban van a UNCRPD-vel: „Nagyon örülök, hogy számos akkor előterjesztett ajánlásunk tükröződik az EU fogyatékosságügyi stratégiájának néhány hete benyújtott javaslatában.”

Az EGSZB mind a véleményeiben, mind pedig a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó, a UNCRPD tagállami érvényesítésének nyomon követésére felállított tematikus tanulmányozócsoportjának munkája során ragaszkodott a UNCRPD teljes körű végrehajtásához.

A fogyatékossággal élő személyek jogaival kapcsolatos, 2020–2030 közötti időszakra vonatkozó menetrend kialakítása című vélemény nem az egyetlen szövegünk ebben a témában: az EGSZB több más dokumentumot is elfogadott a kérdésről, például a fogyatékossággal élő személyek európai parlamenti választásokon való tényleges szavazási jogairól szóló tájékoztató jelentést és véleményt. Az EGSZB egy, a júliusi plenáris ülésére benyújtandó új véleményben elemzi majd az új stratégiát.

„Most, tíz évvel azután, hogy az EU ratifikálta a UNCRPD-t, legfőbb ideje, hogy fokozzuk az európai fellépést a fogyatékosságügyi politikák terén. Az a célunk, hogy kedvező változásokat hozzunk azoknak az életébe, akik akár az EU-ban, akár annak határain kívül fogyatékossággal élnek, hogy ezáltal kivétel nélkül másokkal egyenlő alapon vehessenek részt a társadalom életében” – jelentette ki Dalli biztos.

Az EGSZB-tagok elismeréssel beszéltek az új stratégiáról, de figyelmeztettek arra, hogy a végrehajtásakor az EU-nak és a tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy a világjárvány milyen súlyos hatással volt a fogyatékkal élőkre, különösen a foglalkoztatás és az oktatás terén, tovább növelve az amúgy is meglévő egyenlőtlenségeket. (ll)