EESO je 24. marca gostil razpravo o novi strategiji o pravicah invalidov, ki jo je pred kratkim objavila Evropska komisija. Razprave se je udeležila tudi komisarka za enakost Helena Dalli.

Strategija, ki bo veljala v obdobju 2021–2030, naj bi zagotovila dosledno izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov v EU. Konvencija je prelomen dokument, ki je spremenil dojemanje invalidnosti, saj k njej pristopa na temelju človekovih pravic in družbi nalaga odgovornost za odpravo ovir, ki invalidom onemogočajo polno vključenost v družbo.

„Pozdravljamo novo strategijo EU o pravicah invalidov. V EU je približno 87 milijonov ljudi s takšno ali drugačno obliko invalidnosti in več kot polovica meni, da je zaradi tega diskriminirana,“ je v ugodnem govoru povedala predsednica EESO Christa Schweng.

Spomnila je, da je bil EESO prva institucija, ki je leta 2019 sprejela mnenje na lastno pobudo in v njem pozvala k novi agendi o pravicah invalidov, ki bi bila popolnoma usklajena s konvencijo ZN. „Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da je mnogo priporočil, ki smo jih pripravili takrat, upoštevanih v strategiji EU o pravicah invalidov, predlagani pred nekaj tedni.“

EESO je tako v svojih mnenjih kot v okviru dela tematske študijske skupine za pravice invalidov, ki je bila ustanovljena za spremljanje izvajanja konvencije ZN v državah članicah, pozival k njenemu doslednemu upoštevanju.

Mnenje o oblikovanju agende EU o pravicah invalidov za obdobje 2020–2030 ni edino besedilo EESO, ki obravnava to vprašanje: pripravil je še več drugih dokumentov na to temo, kot sta informativno poročilo in mnenje o pravici invalidov do udeležbe na volitvah v Evropski parlament. EESO bo novo strategije analiziral v novem mnenju, ki bo predstavljeno na plenarnem zasedanju julija.

„Deset let potem, ko je EU ratificirala Konvencijo ZN o pravicah invalidov, je skrajni čas za okrepljeno politično ukrepanje EU na področju invalidnosti. Naš cilj je vnesti pozitivne spremembe v življenja invalidov v EU in drugod, da bodo lahko na enaki podlagi sodelovali z drugimi, brez izjeme,“ je dejala komisarka Dalli.

Člani EESO so pohvalili novo strategijo, vendar so opozorili, da morajo EU in države članice pri njenem izvajanju upoštevati katastrofalne posledice epidemije za invalide, zlasti v zvezi z zaposlovanjem in izobraževanjem, saj so se obstoječe neenakosti še povečale. (ll)