Este momentul să intensificăm acțiunile europene în domeniul politicilor privind persoanele cu handicap

La 24 martie, CESE a găzduit o dezbatere cu comisara UE pentru egalitate, Helena Dalli, pe tema noii strategii pentru drepturile persoanelor cu handicap, lansată recent de Comisia Europeană.

Strategia, care urmează să fie pusă în aplicare în perioada 2021-2030, urmărește să asigure punerea deplină în aplicare în UE a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD). CRPD este un tratat revoluționar, care a schimbat percepția asupra handicapului, adoptând o abordare bazată pe drepturile omului și conferind societății responsabilitatea de a elimina barierele care împiedică integrarea deplină a acestor persoane în societate.

„Salutăm noua strategie a UE pentru persoanele cu handicap. Aproximativ 87 de milioane de persoane din UE au o formă de handicap, iar peste jumătate dintre acestea se simt discriminate”, a declarat Christa Schweng, președinta CESE, în discursul său de deschidere.

Ea a reamintit că CESE a fost prima instituție care a adoptat, în 2019, un aviz din proprie inițiativă prin care solicita o nouă agendă privind drepturile persoanelor cu handicap, pe deplin aliniată la CRPD: „Sunt foarte încântată să constat că multe dintre recomandările pe care le-am prezentat la momentul respectiv se reflectă în Strategia UE pentru persoanele cu handicap, propusă în urmă cu câteva săptămâni.”

CESE a insistat asupra punerii în aplicare depline a CRPD, atât în avizele sale, cât și prin activitatea grupului său de studiu tematic privind drepturile persoanelor cu handicap, înființat pentru a monitoriza modul în care CRPD este pusă în aplicare în statele membre.

Avizul pe tema „Definirea Agendei UE privind drepturile persoanelor cu handicap 2020-2030” nu este singurul text al Comitetului pe această temă; CESE a adoptat o serie de alte documente, cum ar fi raportul de informare și avizul privind dreptul persoanelor cu handicap de a vota la alegerile pentru Parlamentul European. CESE va analiza noua strategie într-un nou aviz, care va fi prezentat în sesiunea sa plenară din iulie.

„La zece ani de la ratificarea CRPD de către UE, a sosit momentul să intensificăm acțiunile europene în domeniul politicilor privind persoanele cu handicap. Obiectivul nostru este de a aduce schimbări pozitive în viața persoanelor cu handicap din UE și din afara acesteia, astfel încât acestea să poată participa, fără excepție, în condiții de egalitate cu ceilalți”, a declarat comisara Dalli.

Membrii CESE au primit favorabil noua strategie, dar au avertizat că, la punerea sa în aplicare, UE și statele membre trebuie să țină seama de efectele devastatoare ale pandemiei asupra persoanelor cu handicap, în special în domeniul ocupării forței de muncă și al educației, având în vedere agravarea inegalităților existente. (ll)