24. martā EESK rīkoja debates ar Eiropas Savienības līdztiesības komisāri Helena Dalli par jauno, Eiropas Komisijas nesen uzsākto Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju.

Stratēģija darbosies no 2021. gada līdz 2030. gadam. Tās mērķis ir pilnībā īstenot Eiropas Savienības Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD). UNCRPD ir revolucionāra stratēģija, kas ir likusi mainīt priekšstatus par invaliditāti. Tās pamats ir cilvēktiesību pieeja, un sabiedrībai ir uzlikts pienākums likvidēt šķēršļus, kas invaliditātes skartajiem cilvēkiem liedz pilnībā iekļauties sabiedrībā.

“Mēs esam gandarīti par jauno ES Personu ar invaliditāti stratēģiju. Kāds no invaliditātes veidiem piemīt 87 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā, un vairāk nekā puse no viņiem tādēļ jūtas diskriminēti,” atklādama debates, norādīja EESK priekšsēdētāja Christa Schweng.

Viņa atgādināja, ka EESK bija pirmā iestāde, kas 2019. gadā pieņēma pašiniciatīvas atzinumu, kurā tā aicināja personu ar invaliditāti jauno tiesību programmu pilnībā saskaņot ar UNCRPD: “Es esmu gandarīta, jo daudzi no toreiz izvirzītajiem mūsu ieteikumiem ir atspoguļoti pirms dažām nedēļām ierosinātajā ES Personu ar invaliditāti stratēģijā.”

EESK uzstāja, ka ir pilnībā jāīsteno UNCRPD, un tas ir jādara gan atzinumos, gan to izpētes grupu darbā, kurās tiek skatītas cilvēku ar invaliditāti tiesības un kuras ir izveidotas, lai pārraudzītu, kā UNCRPD tiek realizēta dalībvalstīs.

Atzinums Eiropas Savienības programmas veidošana personu ar invaliditāti tiesību jomā 2020.–2030. gadam nav vienīgais dokuments par šo tematu: ir pieņemti arī tādi dokumenti kā informatīvs ziņojums un atzinums par personu ar invaliditāti tiesībām balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Jauno stratēģiju EESK analizēs jaunā atzinumā, kas tiks prezentēts jūlija plenārsesijā.

“Desmit gadus pēc UNCRPD ratificēšanas Eiropas Savienībai ir pienācis laiks paplašināt Eiropas darbību cilvēkiem ar invaliditāti paredzētas politikas jomā. Mūsu mērķis ir Eiropas Savienībā un ārpus tās panākt pozitīvas pārmaiņas to cilvēku dzīvē, kuriem ir invaliditāte, lai viņi varētu piedalīties tieši tāpat kā pārējie un bez izņēmumiem,” ir norādījusi komisāre Dalli.

EESK locekļi pauda atbalstu jaunajai stratēģijai, tomēr brīdināja, ka, to īstenojot, Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jāņem vērā pandēmijas smagā ietekme uz cilvēkiem ar invaliditāti, īpaši nodarbinātības un izglītības jomā, jo pašreiz nevienlīdzība ir palielinājusies. (ll)