EU:n on aika tehostaa toimintaansa vammaispolitiikan alalla

ETSK isännöi 24. maaliskuuta käydyn keskustelun EU:n tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Helena Dallin kanssa Euroopan komission äskettäin käynnistämästä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta uudesta strategiasta.

Strategiassa, jota on tarkoitus toteuttaa vuodesta 2021 vuoteen 2030, pyritään varmistamaan, että YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista pannaan kaikilta osin täytäntöön EU:ssa. Vammaisyleissopimus on edistyksellinen sopimus, joka on muuttanut vammaisuuskäsitystä ihmisoikeuksia korostavan lähestymistavan omaksumisen myötä ja tekemällä yhteiskunnan vastuulliseksi siitä, että esteet vammaisten henkilöiden kattavalle osallistumiselle yhteiskunnan toimintaan poistetaan.

”Komitea suhtautuu myönteisesti EU:n uuteen vammaisstrategiaan. Noin 87 miljoonalla EU:n kansalaisella on jonkinlainen vamma, ja yli puolet heistä kokee syrjintää sen vuoksi”, ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng sanoi avauspuheenvuorossaan.

Hän muistutti, että ETSK oli toimielinkentän edelläkävijä antaessaan vuonna 2019 oma-aloitteisen lausunnon, jossa kehotettiin laatimaan uusi, täysin vammaisyleissopimuksen mukainen vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva agenda: ”Olen hyvin tyytyväinen nähdessäni, että monet tuolloin antamistamme suosituksista sisältyvät muutama viikko sitten esiteltyyn EU:n vammaisstrategiaan.”

ETSK on kehottanut vammaisyleissopimuksen kattavaan täytäntöönpanoon sekä lausunnoissaan että vammaisyleissopimuksen soveltamista jäsenvaltioissa seuraavan temaattisen valmisteluryhmänsä "vammaisten oikeudet” työn kautta.

Lausunto aiheesta Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva EU:n agenda 2020–2030 ei ole ETSK:n ainoa kannanotto tästä aiheesta. Komitea on hyväksynyt virallisesti useita muitakin asiakirjoja, kuten tiedonannon ja lausunnon vammaisten henkilöiden oikeudesta äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa. ETSK analysoi uutta strategiaa uudessa lausunnossaan, joka on määrä esittää heinäkuussa kokoontuvan täysistunnon hyväksyttäväksi.

”Kymmenen vuotta sen jälkeen kun EU ratifioi vammaisyleissopimuksen unionin on aika ryhtyä mittavampiin toimiin vammaispolitiikan alalla. Tavoitteena on tuoda myönteisiä muutoksia vammaisten henkilöiden elämään EU:ssa ja sen ulkopuolella, jotta he voisivat osallistua yhteiskunnan toimintaan poikkeuksetta ja yhdenvertaisesti muiden kanssa”, komissaari Dalli sanoi.

ETSK:n jäsenet ilmaisivat kannattavansa uutta strategiaa, mutta varoittivat, että sen täytäntöönpanossa EU:n ja jäsenvaltioiden on otettava huomioon pandemian tuhoisat vaikutukset vammaisiin henkilöihin erityisesti työllisyyden ja koulutuksen aloilla, koska jo olemassa ollut eriarvoisuus on vain kärjistynyt. (ll)