Na sesji plenarnej w marcu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował debatę z Olivérem Várhely’iem, komisarzem do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia, w celu przedyskutowania stanu negocjacji akcesyjnych partnerów z Bałkanów Zachodnich. Członkinie i członkowie EKES-u wyrazili przekonanie, że włączenie partnerów z Bałkanów Zachodnich do UE jest inwestycją geostrategiczną w pokój i wzrost gospodarczy.

Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng otworzyła debatę, podkreślając, że EKES przykłada wielką wagę do rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie: Komitet uważa, że Bałkany Zachodnie są brakującym elementem układanki w dążeniu UE do stworzenia zjednoczonej, zrównoważonej i przygotowanej na przyszłość Europy.

Óliver Várhelyi nadmienił, że pandemia COVID-19 mocno odbiła się na Bałkanach Zachodnich, i zaakcentował: Komisja Europejska wciąż pragnie na wszelkie sposoby wspierać naszych najbliższych sąsiadów w tych trudnych czasach. Przedstawił również Plan gospodarczo-inwestycyjny Komisji dla Bałkanów Zachodnich – inicjatywę o budżecie 9 mld EUR mającą dwojaki cel: rozpoczęcie odbudowy gospodarczej oraz poprawę konwergencji regionu z Unią Europejską. Ambitnym celem planu jest zwiększenie nie tylko rozwoju gospodarczego, odporności i konkurencyjności tego regionu, lecz również jego spójności społecznej. Musimy wspólnie dążyć do realizacji tych zamierzeń – podkreślił.

Po debacie przyjęto opinię Usprawnienie procesu akcesyjnego – wiarygodna perspektywa członkostwa w UE dla państw regionu Bałkanów Zachodnich. Sprawozdawca opinii Andrej Zorko podkreślił znaczenie procesu rozszerzenia: Włączenie partnerów z Bałkanów Zachodnich do UE jest inwestycją geostrategiczną w pokój, stabilność, bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy na całym kontynencie. (dfg)