Nyugat-Balkán – Az európai puzzle „hiányzó darabja”

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság márciusi plenáris ülésén megvitatta Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztossal a nyugat-balkáni partnerek csatlakozásának aktuális helyzetét. Az EGSZB tagjai hangot adtak abbéli meggyőződésüknek, hogy a nyugat-balkáni partnerek uniós integrációja geostratégiai befektetés a békébe és a gazdasági növekedésbe.

Az EGSZB elnöke, Christa Schweng vitaindítójában kiemelte, hogy az EGSZB nagy jelentőséget tulajdonít az EU nyugat-balkáni bővítésének: „Az EGSZB a Nyugat-Balkánt tartja a puzzle hiányzó darabjának az Európai Unió azon törekvésében, hogy egy egységes és fenntartható Európát hozzon létre, amely képes a jövő kihívásaihoz igazodni” – fejtette ki.

Várhelyi Olivér a Covid19-járványnak a Nyugat-Balkánra gyakorolt hatásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy „az Európai Bizottság eltökélt szándéka, hogy továbbra is minden eszközzel támogassa legközelebbi szomszédainkat ebben a nehéz időszakban”. A biztos emellett bemutatta az Európai Bizottság Nyugat-Balkánra vonatkozó gazdaságélénkítési és beruházási tervét, egy 9 milliárd eurós kezdeményezést, amelynek kettős célja a gazdasági helyreállítás megindítása és a régió és az Európai Unió közötti konvergencia javítása. „A terv célja, hogy a régió gazdasági fejlődésén, rezilienciáján és versenyképességén túlmenően társadalmi kohéziójának is lendületet adjon. Együtt kell dolgoznunk ennek eléréséhez” – hangsúlyozta Várhelyi Olivér.

A vitátA csatlakozási folyamat javítása – hiteles uniós perspektíva a Nyugat-Balkán számára” című vélemény elfogadása követte. A vélemény előadója, Andrej Zorko a bővítési folyamat fontosságát hangsúlyozta: „a nyugat-balkáni partnerek uniós integrációja geostratégiai beruházást jelent az egész kontinens békéjébe, stabilitásába, biztonságába és gazdasági növekedésébe,” mondta. (dfg)