Západní Balkán – chybějící díl evropské skládačky

Na březnovém plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhla diskuse o aktuálním stavu jednání o přistoupení partnerských zemí západního Balkánu, které se zúčastnil komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi. Členové EHSV v této souvislosti upozornili, že integrace těchto zemí do EU podle nich představuje geostrategickou investici, která posílí mír a hospodářský růst.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng na úvod diskuse prohlásila, že EHSV přikládá rozšíření EU o země západního Balkánu nesmírný význam: „Považujeme západní Balkán za chybějící díl skládačky, díky němuž bude moci Evropská unie dosáhnout svého cíle a vybudovat jednotnou a udržitelnou Evropu, jež bude dobře připravena na budoucnost.“

Olivér Várhelyi uvedl, že na země západního Balkánu těžce doléhá pandemie COVID-19. Zdůraznil při tom, že „Evropská komise je odhodlána i nadále v tomto náročném období všestranně pomáhat našim nejbližším sousedům“.. Představil rovněž hospodářský a investiční plán pro západní Balkán, který navrhla Komise. Na tuto iniciativu bylo vyčleněno 9 miliard EUR a jejím smyslem je jednak podnítit oživení ekonomiky a jednak docílit většího sblížení těchto zemí s Evropskou unií. „Tento plán má posílit nejen hospodářský rozvoj, odolnost a konkurenceschopnost tohoto regionu, ale také jeho sociální soudržnost. Musíme na uskutečnění tohoto záměru spolupracovat,“ dodal Olivér Várhelyi.

Po této debatě bylo na programu přijetí stanoviska Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán. Jeho zpravodaj Andrej Zorko vyzdvihl význam procesu rozšíření: „Integrace partnerských zemí západního Balkánu do EU představuje geostrategickou investici, která posílí mír, stabilitu, bezpečnost a hospodářský růst na celém kontinentu.“. (dfg)