Lääne-Balkan – Euroopa pusle „puuduv tükk“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas täiskogu märtsi istungjärgul arutelu naabruspoliitika ja laienemisvoliniku Olivér Várhelyiga, et arutada Lääne-Balkani partnerite ühinemise hetkeseisu. Komitee liikmed väljendasid veendumust, et Lääne-Balkani partnerite integreerimine ELi on geostrateegiline investeering rahusse ja majanduskasvu.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng avas arutelu, rõhutades, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee omistab suurt tähtsust ELi laienemisele Lääne-Balkani riikidesse: „Meie komitee peab Lääne-Balkani riike puuduvaks pusletükiks Euroopa Liidu püüdlustes luua ühtne, jätkusuutlik, ning tulevikku sobiv Euroopa,“ ütles ta.

Óliver Várhelyi mainis COVID-19 pandeemia mõju Lääne-Balkani riikidele ja rõhutas: „Euroopa Komisjon on kindlalt otsustanud jätkata praegusel raskel ajal meie lähimate naabrite toetamist kõigi asjakohaste vahenditega“. Várhelyi tutvustas ka komisjoni EUR 9 miljardi suurust algatust „Lääne-Balkani riikide majandus- ja investeerimiskava“, mille kaks eesmärki on käivitada majanduse taastamine ja parandada piirkonna lähenemist Euroopa Liidule. „Kava eesmärk on edendada mitte ainult piirkonna majanduslikku arengut, vastupanuvõimet ja konkurentsivõimet, vaid ka sotsiaalset ühtekuuluvust. Selle saavutamiseks peame tegema koostööd“ rõhutas Várhelyi.

Arutelule järgnes arvamuse vastuvõtmine teemal „Ühinemisprotsessi tõhustamine – Lääne-Balkani riikide usutavad väljavaated saada ELi liikmeks“. Arvamuse raportöör Andrej Zorko rõhutas laienemisprotsessi tähtsust: Lääne-Balkani partnerite integreerimine ELi kujutab endast geostrateegilist investeeringut rahusse, stabiilsusesse, julgeolekusse ja majanduskasvu kogu kontinendil,“ ütles ta. (dfg)