Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjesti maaliskuun täysistunnossaan keskustelun Länsi-Balkanin kumppanien EU:hun liittymistä koskevasta tilanteesta naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavan komission jäsenen Olivér Várhelyin kanssa. ETSK:n jäsenet kertoivat olevansa vakuuttuneita siitä, että alueen kumppanimaiden integroiminen EU:hun on geostrateginen investointi rauhaan ja talouskasvuun.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng avasi keskustelun ja painotti, että ETSK pitää EU:n laajentumista Länsi-Balkanille erittäin tärkeänä. ”Komitea pitää Länsi-Balkanin maita puuttuvana palana palapelissä, jossa Euroopan unionin tavoitteena on luoda yhdentynyt ja kestävä Eurooppa – tulevaisuuden haasteisiin valmis Eurooppa”, hän sanoi.

Óliver Várhelyi mainitsi vaikutukset, jotka covid-19-pandemialla on ollut Länsi-Balkanin maihin, ja korosti, että ”Euroopan komissio aikoo näinä vaikeina aikoina tukea edelleen päättäväisesti lähimpiä naapurimaitamme kaikin käytettävissään olevin keinoin”. Várhelyi myös esitteli komission laatiman Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelman. Kyseessä on aloite, jonka määrärahat ovat 9 miljardia euroa ja jossa tavoitteena on käynnistää talouden elpyminen ja parantaa alueen lähentymistä Euroopan unioniin. ”Suunnitelmalla pyritään edistämään paitsi alueen taloudellista kehitystä, selviytymiskykyä ja kilpailukykyä myös sen sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tässä onnistuaksemme meidän on tehtävä yhteistyötä”, Várhelyi tähdensi.

Keskustelua seurasi aihetta ”Liittymisprosessin tehostaminen – Uskottavat jäsenyysnäkymät Länsi-Balkanin maille” käsittelevän lausunnon hyväksyminen. Lausunnon esittelijä Andrej Zorko korosti laajentumisprosessin merkitystä: ”Länsi-Balkanin alueen kumppanimaiden integroiminen EU:hun on geostrateginen investointi rauhaan, vakauteen, turvallisuuteen ja talouskasvuun koko Euroopassa.” (dfg)