Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft de EU en de lidstaten opgeroepen om vrijwilligerswerk systematisch en weloverwogen te ondersteunen. Op die manier zou de enorme impact van vrijwilligerswerk op de sociale ontwikkeling van Europa worden erkend, alsook de cruciale rol ervan bij de uitvoering van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de bevordering van sociale inclusie.

In zijn initiatiefadvies over vrijwilligerswerk stelt het EESC voor dat de EU 2025 uitroept tot Europees Jaar van de Vrijwilligers, de EU-vrijwilligersregelingen en -financiering uitbreidt tot ouderen en een EU-brede methode ontwikkelt om gegevens over vrijwilligerswerk te verzamelen die landen en organisaties kunnen uitwisselen.

De rapporteur van het advies, Krzysztof Pater, zei hierover het volgende: “De toekomst van Europa zal niet worden opgebouwd door besluitvormers, politici of maatschappelijke organisaties, maar door actieve burgers en vrijwilligers, door mensen die hun vrije tijd aan het welzijn van de samenleving besteden.”

Eén op de vijf Europeanen verricht elk jaar vrijwilligerswerk. Een recente enquête toont aan dat 25 % van de jonge Europeanen elk jaar betrokken is bij een georganiseerde vrijwilligersactiviteit. Elke dag maken vrijwilligers van alle leeftijden en achtergronden tijd vrij voor activiteiten voor andere mensen of het milieu, waardoor de samenleving wordt versterkt en aan een duurzame toekomst wordt gebouwd.

“Systematische en grootschalige steun op EU- en nationaal niveau is nodig omdat het effect van vrijwilligerswerk vele malen groter is dan de potentiële kosten,” aldus rapporteur Pater. Volgens de beschikbare gegevens heeft de activiteit van vrijwilligers een reële economische waarde die in veel landen meer dan 2 % van het bbp bedraagt.

Sinds het laatste Europees Jaar van het vrijwilligerswerk in 2011 is dit thema geleidelijk aan van de Europese agenda verdwenen. Het kwam nog slechts sporadisch aan bod: de EU heeft het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening en het Europees Solidariteitskorps opgericht, en heeft vrijwilligerswerk als prioriteit aangeduid in het programma Europa voor de burger.

Volgens het EESC verdienen de bijdrage van vrijwilligers en het welzijn en het gevoel van verbondenheid dat zij in ruil daarvoor ervaren, meer erkenning. (ll)