Frivilligt arbejde fortjener større anerkendelse i EU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har opfordret EU og medlemsstaterne til at yde systematisk og meningsfuld støtte til frivilligt arbejde. Derved anerkendes det frivillige arbejdes enorme indvirkning på Europas sociale udvikling og dets afgørende rolle i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling og fremme af social inklusion.

I sin initiativudtalelse om frivilligt arbejde foreslog EØSU, at EU erklærer 2025 for det europæiske år for frivillige, udvider sine europæiske ordninger for frivilligt arbejde og finansiering til ældre mennesker og udvikler en EU-omfattende metode til indsamling af data om frivilligt arbejde, som lande og organisationer kan udveksle.

Udtalelsens ordfører, Krzsysztof Pater, har udtalt: "Fremtidens EU vil ikke blive opbygget af beslutningstagere, politikere eller civilsamfundsorganisationer, men af aktive borgere og frivillige – af mennesker, der ofrer deres fritid til fordel for samfundet.

I EU udfører en ud af fem hvert år frivilligt arbejde. En nylig undersøgelse har vist, at 25 % af de unge europæere hvert år er involveret i en organiseret frivillig aktivitet. Hver dag ofrer frivillige i alle aldre og fra forskellige miljøer deres tid til aktiviteter for andre menneskers eller miljøets skyld og styrker derved samfundet og opbygger en bæredygtig fremtid.

"Der er behov for systematisk og fuld støtte på EU-niveau og på nationalt niveau, idet indvirkningen af frivilligt arbejde langt overgår de potentielle omkostninger", udtalte Krzsysztof Pater. I henhold til foreliggende data har de frivilliges indsats en reel økonomisk værdi, der i mange lande beløber sig til mere end 2 % af BNP.

Siden sidste europæiske år for frivilligt arbejde i 2011 er det frivillige arbejde lidt efter lidt begyndt at forsvinde fra den europæiske dagsorden. Det dukker kun lejlighedsvis op: EU har iværksat initiativet EU-bistandsfrivillige og Det Europæiske Solidaritetskorps og har gjort frivilligt arbejde til et prioriteret tema i programmet "Europa for Borgerne".

Ifølge EØSU fortjener de frivilliges bidrag og det velbefindende og den følelse af tilknytning, de oplever til gengæld, langt større anerkendelse. (ll)