Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) arra kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy nyújtsanak rendszerszintű és átgondolt támogatást az önkéntességhez. Ezzel el lehetne ismerni, hogy az önkéntesség óriási hatást gyakorol Európa társadalmi fejlődésére, és döntő szerepet játszik az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításában és a társadalmi befogadás előmozdításában.

Az önkéntességről szóló saját kezdeményezésű véleményében az EGSZB azt javasolta, hogy az EU nyilvánítsa 2025-öt az önkéntesség európai évének, terjessze ki az uniós önkéntességi programokat és az idevonatkozó finanszírozást az idősebbekre is, és dolgozzon ki egy uniós szintű módszert az önkéntességgel kapcsolatos adatok gyűjtésére, hogy azokat az egyes országok és szervezetek megoszthassák egymással.

Krzsysztof Pater, a vélemény előadója így fogalmazott: „Európa jövőjét nem a döntéshozók, a politikusok vagy a civil szervezetek fogják felépíteni, hanem azok az aktív polgárok és önkéntesek, akik szabadidejük egy részét a társadalom javára fordítják.”

Európában minden ötödik ember végez évente valamilyen önkéntes tevékenységet. Egy nemrégiben végzett felmérés szerint az európai fiatalok 25%-a vesz részt minden évben szervezett önkéntes tevékenységben. Naponta – életkortól és társadalmi háttértől függetlenül – önkéntesek ezrei fordítják idejük egy részét olyan tevékenységekre, amelyekkel másoknak segíthetnek, szolgálják a környezetet, erősítik a társadalmat és fenntartható jövőt építenek.

„Rendszerszintű és átfogó támogatásra van szükség uniós és tagállami szinten egyaránt, hiszen az önkéntesség jótékony hatása többszöröse a vele járó esetleges költségeknek” – hangsúlyozta Krzsysztof Pater. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint az önkéntes tevékenység valós gazdasági értékkel bír, amely számos országban a GDP 2%-ánál is nagyobb lehet.

Az önkéntesség legutóbbi európai éve (2011) óta az önkéntesség témája egyre inkább lekerült az európai napirendről. Csak szórványosan jelenik meg: az EU létrehozta az uniós segítségnyújtási önkéntesek programját és az Európai Szolidaritási Testületet, illetve kiemelt témaként határozta meg az önkéntességet az „Európa a polgárokért” programban.

Az EGSZB szerint nagyobb elismerésben kellene részesíteni az önkéntesek szerepvállalását, illetve többet kellene beszélni az elégedettség és az összetartozás érzéséről, amely az ilyen tevékenységek végzése során tölti el az embereket. (ll)