Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

Nekantrauju su malonumu imtis šio EESRK pirmininko pavaduotojo vaidmens per šią naują kadenciją. Džiaugiuosi, kad mano kolegos mane išrinko į šias pareigas. Manau, kad komunikacijos vaidmuo yra labai svarbus visose organizacijose.

Man visada didelį įspūdį darė darbas, kurį kasdien atlieka šio komiteto darbuotojai ir nariai. Nauja kadencija – tai galimybė įvertinti padėtį ir į viską pažvelgti naujomis akimis. Dėl COVID apribotos mūsų galimybės keliauti yra dar viena priežastis pasinaudoti proga iš naujo įvertinti esamą padėtį.

Ekonomikos gaivinimo lėšos ir biudžetas negali būti laikomi įkaitais!

Lapkričio 18 d. Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri ir Cristian Pîrvulescu, atitinkamai EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus (SOC), Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyriaus (ECO) ir EESRK tyrimo grupės dėl pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų pirmininkai, paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame išreiškė didelį susirūpinimą dėl dviejų šalių vyriausybių pozicijos, grasinant vetuoti ES biudžetą, jeigu jis ir toliau bus susietas su teisinės valstybės principo laikymusi.

EESRK jau tvirtai parėmė Komisijos pasiūlymą dėl „Next Generation EU“ priemonių rinkinio, kuris – kartu su 2021–2027 m. daugiamete finansine programa (DFP) ir skiriant bendrą 1,82 trln. EUR sumą – turėtų sušvelninti COVID-19 krizės smūgius ir sudarytų galimybę ES ekonomikai sparčiai atsigauti.

Remiantis pareiškimu, ES finansavimo susiejimas su teisinės valstybės principo laikymusi nėra kontroversiškas, nes šis principas yra viena iš pagrindinių vertybių, kuriomis pagrįstas ES kūrimas.

Visą pranešimą rasite čia: https://europa.eu/!cH83Bj

„Klausimas ...“

Mūsų rubrikoje „Klausimas ...“ prašome EESRK narių atsakyti į klausimą, kuris tuo metu mums atrodys aktualiausias.

Paprašėme Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyriaus pirmininko Stefano Palmieri atsakyti į klausimą:

„Ką manote apie trijų valstybių narių pradėtą ES ilgalaikio biudžeto ir gaivinimo priemonių rinkinio blokavimą? Vertinant įvairiais aspektais, ar tai viena didžiausių institucinių ir politinių krizių, su kuria susiduria ES?“

Stefano Palmieri, ECO skyriaus pirmininkas

Buvau iš tiesų sukrėstas, kai sužinojau, kad po to, kai lapkričio 10 d. išgirdome vilčių teikiančias naujienas, kad Europos Parlamento ir Tarybos derybų grupės pasiekė susitarimą dėl galutinių kitos daugiametės finansinės programos ir ekonomikos gaivinimo fondo detalių, dvi valstybės narės (ir vėliau prie jų prisijungusi trečioji) priėmė stačiokišką sprendimą paimti įkaite visą Europą. Iš aklavietės išeiti nepadėjo net lapkričio 19 d. surengta Europos vadovų vaizdo konferencija.

EESRK naujienos

Klestinti, įtrauki ir tvari Europa – naujosios EESRK pirmininkavimo programos pagrindas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paskelbė išsamią savo naujosios pirmininkės Christos Schweng 2020–2023 m. kadencijos programą. Ją galite rasti mūsų interneto svetainėje visoms ES kalbomis.

Christa Schweng savo programoje atskleidžia stipresnės ir atsparesnės Europos po COVID-19 viziją ir numato svarų EESRK indėlį į Europos ekonomikos gaivinimą ir dalyvaujamąją demokratiją.

Antrąją kadenciją pradedanti Europos žiedinės ekonomikos platforma įgauna pagreitį

Kasmetinėje, šį kartą visiškai virtualiai lapkričio 3–4 d. vykusioje konferencijoje EESRK pareiškė esąs pasiryžęs siekti, kad Žiedinės ekonomikos platforma taptų tikru kolektyvinių pastangų Europoje sukurti žiedinę ekonomiką centru.

EESRK: trūkumų integruojant migrantų kilmės moteris ir vaikus šalinimas

ES valstybių narių integracijos politikoje ne visada visapusiškai atsižvelgiama į specifinius moterų ir vaikų, bandančių įveikti diskriminaciją ar kliūtis jų integracijai, poreikius. Spalio mėn. plenarinėje sesijoje pateiktoje tiriamojoje nuomonėje EESRK pasiūlė būdų šiems trūkumams šalinti.

EESRK teigia, kad iš krizės neįmanoma išbristi nepadidinus viešųjų ir privačių investicijų

Atsižvelgdamas į pražūtingas socialines ir ekonomines COVID-19 krizės pasekmes EESRK dviejose nuomonėse išdėstė savo požiūrį į dabartinę ekonomikos krizę ir ES atsigavimo perspektyvas.

EESRK ir Cedefop forumas paragino skubiai ir koordinuotai spręsti nepakankamų įgūdžių problemą Europoje

Lapkričio 5–6 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) surengė Trečiąjį forumą politinei patirčiai kaupti, šį kartą skirtą įgūdžių tobulinimo kryptims. Į renginį susirinko su šia sritimi susiję socialiniai partneriai, valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės atstovai, kurie perspėjo, kad dabartinė pandemija gali dar labiau paspartinti darbo pasaulyje vykstančius pokyčius, kuriuos lėmė skaitmeninė revoliucija ir dėl to kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas tapo aktualūs kaip niekada.

EESRK ragina stiprinti socialinį dialogą ES

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pareiškė remiąs veiksmingo socialinio dialogo skatinimą valstybėse narėse, kadangi šis dialogas atlieka svarbų vaidmenį formuojant ekonomikos, darbo ir socialinę politiką, kuri užtikrina geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas visoje ES. Todėl būtina skatinti ekonomikos tvarumą ir jo siekti.

Socialinio teisingumo migrantams ir etninėms mažumoms svarba sprendžiant struktūrinio rasizmo problemą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino Europos Sąjungą ir valstybes nares laikytis holistinio požiūrio skatinant įvairovę ir įtrauktį savo visuomenėse bei dėti daugiau teisinių ir politinių pastangų kovai su plintančiu rasizmu ir ksenofobija Europoje.

Atsižvelgdama į vis dažnėjančius išpuolius ir neapykantą kurstančias kalbas prieš migrantus ir etnines mažumas ir į dėl dabartinės pandemijos didėjančią struktūrinę jų diskriminaciją, ES nedelsdama turi kur kas aktyviau imtis veiksmų šioje srityje, taip pat ir skatindama įvairovės valdymą.

EESRK aptarė ES plieno pramonei kylančius iššūkius

Lapkričio 9 d. Pramonės permainų konsultacinė komisija (CCMI) surengė nuotolines diskusijas dėl ES plieno pramonės. Diskusijose, kurioms pirmininkavo naujasis CCMI pirmininkas Pietro Francesco De Lotto, daugiausia dėmesio skirta tarptautinės plieno pramonės perteklinių pajėgumų ir jos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo klausimams. Pranešėjai kalbėjo apie Europos plieno pramonei kylančius iššūkius: tai ekonomikos gaivinimo po COVID-19 planas, gamybos procesų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, ES apsaugos priemonės ir prekyba.

Netikėtas svečias

Sukūrėme nauja rubriką.

Kiekvieną mėnesį pakviesime jus į susitikimą su netikėtu svečiu. Tai bus Europos kultūros pasaulyje žinoma ir dabartinėmis aktualijomis besidominti asmenybė, kuri supažindins su savo pasaulėžiūra, įkvėps naujų idėjų, kurios paskatins mūsų vaizduotę ir suteiks džiaugsmo.

Pirmasis šios rubrikos netikėtas svečias – Pierre Kroll, Belgijos karikatūristas ir oficialus dienraščio „Le Soir“ bendradarbis.

Savitą jumoro jausmą perteikiančiais ir nepakartojamo stiliaus piešiniais P. Kroll originaliai ir netikėtu rakursu komentuoja Europos ir pasaulio įvykius.

Priimdamas mūsų kvietimą apžvelgti karčiausias šių dienų naujienas, P. Kroll mums padovanojo šį piešinį. (eph)

Pierre Kroll

 

 

Grupių naujienos

Prognozė: ekonomikai gali būti suduotas daug didesnis smūgis nei prognozuoja Europos Komisija

parengė EESRK Darbdavių grupė

Reaguodama į neseniai Europos Komisijos paskelbtą 2020 m. rudens ekonominę prognozę Darbdavių grupė savo pirmininko Stefano Mallia iniciatyva padarė pareiškimą. Grupė sutiko su Europos Komisijos 2020 m. rudens ekonomine prognoze, kurioje buvo pabrėžiama, kad Europos ekonominį atsigavimą sustabdė staiga kilusi pandemija.

Europos iššūkiai ir Darbuotojų grupės prioritetai

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Pasibaigus COVID-19 pandemijai bet kokio ekonomikos gaivinimo ir atkūrimo plano didžiausias prioritetas turėtų būti darbuotojų teisių apsaugojimas, o pagrindinis principas – solidarumas. Norėdama šį tikslą perkelti į konkrečius prioritetus ir veiksmus EESRK Darbuotojų grupė lapkričio 24 d. surengė neeilinį posėdį.

Séamus Boland tapo naujuoju grupės „Įvairovė Europa“ pirmininku

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Prasidėjus naujai EESRK kadencijai (2020–2025 m.) Séamus Boland perėmė pirmininkavimą grupei „Įvairovė Europa“. Grupė šias naujas pareigas patvirtino per spalio 27 d. vykusį savo pirmąjį naujos kadencijos posėdį.

 

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Gruodžio mėn. EESRK kviečia į pabėgėliams skirtą parodą!

EESRK vyksta prancūzų fotografo Bruno Fert paroda „Prieglobstis. Žmogaus pasaulis tremtyje“.

Parodoje eksponuojami darbai su portretais ir liudijimais, taip pat vaizdai iš pabėgėlių stovyklų ir laikinų gyvenviečių Graikijoje ir Prancūzijoje, įskaitant ir vadinamąsias Kalė džiungles.

Parodą organizavę Komunikacijos ir tarpinstitucinių ryšių departamentas kartu su Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriumi (SOC) tikisi atkreipti dėmesį į EESRK veiklą migracijos politikos srityje, taip pat į darbą ES migracijos pakto srityje.

Dėl pandemijos paroda vyksta visiškai virtualiai. Būtinai apsilankykite!

Parodą apžiūrėti galite paspaudę šią nuorodą.

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)