Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

Šį spalį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) atvers naują puslapį – mūsų gretas papildys daugiau kaip 40 proc. naujų narių.
Nauji nariai jau paskirti ir netrukus prasidės kita penkerių metų EESRK kadencija. Naujų narių, kurie atsineša savo unikalią kompetenciją ir entuziazmą, atėjimas Komitetui visada būdavo dideliu įkvėpimo šaltiniu.

Ši naujoji politinė kadencija prasideda tokiu metu, kai Europa ir Europos Sąjunga susiduria su didesniais nei bet kada sunkumais. Koronaviruso pandemija ir toliau siautėja žemyne, keldama didžiulę sveikatos, socialinę ir ekonomikos krizę. Negana to, ES tenka veikti nepaprastai sudėtingoje geopolitinėje aplinkoje.

Įsidėmėtinos datos

Trumpai

Atvykite ir aplankykite mus... virtualiai!

EESRK pradeda pokalbius internetu, kurie kol kas pakeis apsilankymus vietoje

Kiekvienais metais EESRK lankytojų tarnyba priima tūkstančius svečių iš visos Europos ir kitų pasaulio šalių ir įvairią auditoriją supažindina su Komiteto veikla ir Europos Sąjungos veikimu.

Tačiau dėl COVID-19 protrūkio išorės lankytojų EESRK kol kas priimti negali.

Todėl Komitetas pradeda EESRK pokalbius internetu, kurie laikinai pakeis apsilankymus vietoje.

Šių virtualių susitikimų metu lankytojai bus supažindinami su EESRK vaidmeniu ir darbu ES sprendimų priėmimo procese.

Jeigu norite rezervuoti EESRK pokalbius internetu savo organizacijos nariams ar kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, rašykite e. paštu adresu: visitEESC@eesc.europa.eu

Labai lauksime jūsų! (cl)

ES ir Afrika. Lygiavertiškesnės partnerystės kūrimas

2020 m. kovo mėn. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pristatė naują Afrikos strategiją, kuria siekiama naujai apibrėžti ES ir Afrikos šalių santykius. EESRK, prieš nekantriai laukiamą ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimą, žengė dar vieną žingsnį ir pasiūlė sukurti tvarią ES ir Afrikos partnerystę, kuri būtų grindžiama visuotinėmis žmogaus teisėmis, demokratinėmis struktūromis, ilgalaikėmis investicijomis į infrastruktūrą ir visapusišku organizuotos pilietinės visuomenės įtraukimu.

EESRK įspėja apie „žaliojo“ prekybos karo pavojų

Nuo tada, kai buvo pasirašytas Kioto protokolas, įvairios šalys visame pasaulyje įdiegė apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemas (ATLPS). ES ATLPS yra didžiausia ir seniausia sistema, kuri turi būti pertvarkyta pagal ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją. Rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK apžvelgia ES ir kitas ATLPS visame pasaulyje ir prekybos reguliavimo metodus pagal šį naują susitarimą dėl anglies dioksido rinkų.

Nauji leidiniai

„Papasakok man...“ JAU internete!

Brošiūra „Papasakok man...“ parengta pagal 2020 m. balandžio – rugsėjo mėn. laikotarpiu iš 27 ES valstybių narių surinktus 43 EESRK narių liudijimus. Iš Antoine'o de Saint-Exupéry knygos „Mažasis princas“ (Le Petit Prince) pasiskolinta fraze „Papasakok man...“ (Dessine-moi…) paprašėme narių papasakoti mums apie tai, kas lieka nematoma. Savo pasakojimais nariai atvėrė mums savo asmeninį pasaulį, pateikdami kraštovaizdžių, vaizdų, spalvų ir garsų mozaiką. Perskaitykite šias autentiškas istorijas, kurios yra svarbios dar ir dėl to, kad yra labai giliai išgyventos.

Dėkojame nariams, dalyvavusiems rengiant šią brošiūrą:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker ir Arnaud Schwartz.

EESRK naujienos

EESRK pradeda kadenciją su daugiau kaip 40 proc. naujų narių

Spalio mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) savo 2020–2025 m. kadenciją pradės su 137 naujais nariais iš 329.

Dėl COVID-19 suvaržymų darbą EESRK nariai pradės laikydamiesi atstumo ir dalyvaudami mišriuose posėdžiuose (atvykę į Komiteto rūmus arba prisijungę internetu), kurie, kol Europoje užsikrėtimų daugėja, tokiu būdu bus rengiami ir toliau.

EESRK baigia kadenciją įvertindamas savo indėlį į Europos projektą

Rugsėjo 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), per savo paskutinę plenarinę sesiją prieš spalio mėn. prasidedančią naują kadenciją, surengė savo kadencijos pabaigos ceremoniją. Luca Jahier, kuris nuo 2018 m. balandžio mėn. ėjo EESRK pirmininko pareigas, padėkojo visiems nariams ir pabrėžė svarbų EESRK atstovaujamų pilietinės visuomenės organizacijų indėlį į Europos projektą.

COVID-19 – tiksinti laiko bomba Europos turizmo pramonei

Koronaviruso pandemija kelia vis didesnę sumaištį Europos turizmo sektoriuje. Jei ES skubiai nesiims veiksmų, už pusmečio pusės įmonių nebeliks, – teigiama Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto parengtoje naujoje nuomonėje.

EESRK pasisako už tai, kad reikia ES priemonės, kuri užtikrintų minimalų darbo užmokestį

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę dėl Deramo minimaliojo darbo užmokesčio visoje Europoje, kuria prisideda prie ES lygmeniu vykstančių diskusijų šia tema.

Šią tiriamąją nuomonę paprašė parengti Europos Parlamentas, po to, kai Komisija paskelbė svarstysianti galimybę pasiūlyti teisinę priemonę, kuria būtų užtikrinta, kad kiekvienas ES darbuotojas turėtų teisę į minimalų darbo užmokestį, kuris užtikrintų deramą gyvenimo lygį.

Po jaunimo protestų prieš klimato kaitą atėjo metas susėsti prie bendro stalo

Kritinė padėtis klimato srityje, kuri šiandien susidarė planetoje, sutelkė milijonus jaunų žmonių visame pasaulyje. Dauguma jų labai nerimauja dėl kylančios grėsmės savo ateičiai. Be to, būtent jaunimas nenuilstamai rodė savo energiją, kūrybiškumą ir motyvaciją keisti dabartinius netvarius modelius ir skatinti politikos formuotojus priimti plataus užmojo politiką. Vis dėlto, nors jaunimo klausomasi, iki realių veiksmų, kurių būtų imamasi reaguojant į tai, ką sako jaunimas, yra toli.

Pasaulinė maisto diena: EESRK mano, kad ES strategija „Nuo ūkio iki stalo“ privalo virsti prasmingais ir savalaikiais veiksmais

Jau daugelį metų EESRK aktyviai propaguoja visapusišką ES maisto politiką, kuria siekiama užtikrinti sveiką mitybą iš tvarių maisto sistemų, susieti žemės ūkį su maistingumu ir ekosisteminėmis paslaugomis ir užtikrinti tiekimo grandines, kuriomis būtų apsaugota visos Europos visuomenės sveikata.

Aiškesnis darbuotojų statusas gali padėti užtikrinti deramą darbą platformų ekonomikoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas paragino ES ir valstybes nares aiškiau suformuluoti darbo sąlygas platformų ekonomikoje, nes be standartizuotų darbuotojų ir darbdavių statuso apibrėžčių gali būti sudėtinga taikyti darbo teisės aktus ir daugelį darbuotojų apsaugos teisių.

Biologinė įvairovė – trūkstama sudėtingos ES strategijų dėlionės detalė

Nuo 1992 m. ES bando įgyvendinti biologinės įvairovės strategijas, bet reikšmingų rezultatų taip ir nepasiekta. Taip yra daugiausia todėl, kad nacionaliniu lygmeniu prastai įgyvendinama teisinė sistema ir nepakankamai finansuojamos būtinos priemonės.

EESRK palankiai vertina atnaujintą Komisijos įsipareigojimą ir pastangas plėtoti Biologinės įvairovės strategiją, kurioje nustatomi iki 2030 m. įgyvendintini tikslai, nes tai vienas iš būdų įgyvendinti ES žaliąjį kursą. 

EESRK ragina parengti ES veiksmų planą teisingoms ir tvarioms pasaulinėms tiekimo grandinėms užtikrinti

Tebesitęsianti COVID-19 krizė parodė, kokios pažeidžiamos yra pasaulinės tiekimo grandinės. Ji taip pat atskleidė darbuotojų pažeidžiamumą ir neigiamą verslo veiklos šiandienos tiekimo grandinėse poveikį socialiniu, sveikatos ir saugos požiūriu. Lemiamu momentu, kai reikia imtis konkrečių politinių veiksmų ir sprendimų, ES pirmininkaujanti Vokietija ir Europos Parlamentas paprašė EESRK pateikti savo rekomendacijas. Dviejose rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtose nuomonėse EESRK ragina Europos Komisiją parengti Europos veiksmų planą ir nustatyti privalomus išsamaus patikrinimo įpareigojimus, kurių būtų laikomasi pasaulinėse tiekimo grandinėse.

ES žaliavų sektorius: EESRK ragina skaitmeninti kasybą

Europos ekonomikai nepaprastai svarbu užsitikrinti prieigą prie žaliavų, įskaitant metalus, pramoninius mineralus ir statybos žaliavas, visų pirma svarbiausias žaliavas – nuo žaliavų prieinamumo ES priklauso mažiausiai 30 mln. darbo vietų. Tebevykstanti pasaulinė COVID-19 pandemija atskleidė, kokia svarbi yra skaitmeninė transformacija. 

EESRK ragina Komisiją priimti išsamų aviacijos sektoriaus gaivinimo planą

EESRK ragina Europos Komisiją parengti išsamų viso Europos aviacijos sektoriaus gaivinimo planą, į kurį turėtų būti įtraukti specialūs ištekliai, skirti visiems pasektoriams ir jų darbuotojams remti.

Energetikos pertvarkai reikia aiškios ateities vizijos

Energetikos pertvarkai reikia aiškios politinės vizijos, nes tai ne tik technologinis, bet ir didžiulis socialinis iššūkis.

Būsimas ES ekonomikos valdymas turi tapti „perėjimu“, o ne „grįžimu į įprastą padėtį“

Europos Komisijos 2020 m. ekonomikos valdymo peržiūra yra savalaikė ir turėtų atverti kelią visapusiškoms reformoms, paskatindama „perėjimą“, leidžiantį peržiūrėti ir naujai subalansuoti sistemą, o ne „grįžimą“ į įprastą padėtį.

ES teritorinė darbotvarkė. Rengiant naujas politikos priemones būtina atsižvelgti į koronaviruso krizės padarinius

Naujoje persvarstytoje ES miestų ir teritorinėje darbotvarkėje turi būti nurodyta, kaip šalinti COVID-19 pandemijos sukeltos krizės padarinius, o sanglaudos politika galėtų būti tinkama priemonė Europos ekonomikos atsigavimui užtikrinti. Dviejose rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtose nuomonėse EESRK apžvelgia ES teritorinę politiką ir apibrėžia tolesnius veiksmus.

Grupių naujienos

Aukšto lygio atsakymai į Darbdavių grupės laišką dėl ES ekonomikos gaivinimui skiriamo biudžeto

parengė EESRK Darbdavių grupė

EESRK Darbdavių grupė, paraginusi kuo greičiau susitarti dėl plataus užmojo ekonomikos gaivinimui skirto biudžeto, sulaukė aukščiausiojo politinio lygmens atstovų atsakymų. 2020 m. birželio mėn. laišką šia tema Darbdavių grupė išsiuntė Europos Tarybos nariams, taip pat Europos Tarybos pirmininkui Charlesui Micheliui, Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir Europos Parlamento pirmininkui Davidui Sassoliui.

Pasaulinė deramo darbo diena

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Šiais metais spalio 7 d. pažymima Pasaulinė deramo darbo diena yra aktualesnė nei kada nors anksčiau. COVID-19 pandemija išryškino mūsų visuomenės trūkumus, pirmiausia tuos, kurie susiję su deramu darbu, užmokesčiu ir pajamomis.

Kokie ES politikos ateities prioritetai?

Parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Grupės „Įvairovė Europa“ narys Simo Tiainen, atstovaujantis Suomijos centrinei žemės ūkio produktų gamintojų ir miškų savininkų sąjungai (MTK)

Geresnė ekonominė, socialinė ir regioninė pusiausvyra Europoje ir ES pramonės bei įmonių, įskaitant ūkininkavimą, konkurencingumas turi išlikti ES politikos prioritetais. Mūsų konkurencingumas turėtų būti grindžiamas tvaria gamyba, užimtumu ir ekonomikos augimu.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Tomo Hegeno paroda „Habitat“ atkeliauja į EESRK

Žmonijos ir gamtos ryšio tyrinėjimas naudojant aviacinę fotografiją.

EESRK bus surengta fotografijos paroda „Habitat“, kurioje bus eksponuojami įvairiais apdovanojimais įvertinto vokiečių fotografo ir dizainerio iš Miuncheno Tomo Hegeno darbai.

Tomas Hagenas domisi aviacinės fotografijos projektais, kuriais parodomas žmogaus veiklos poveikis Žemei, dažnai pabrėžiant žmonių ir gamtos santykį. Projektas „Habitat“ ragina lankytojus pažvelgti į mūsų planetą kitomis akimis, suvokti žmogaus veiklos mastą mūsų planetoje ir galiausiai prisiimti už tai atsakomybę. Parodoje eksponuojama 31 nuotrauka, daugiausia dėmesio skiriant žmogaus veiklos pakeistiems kraštovaizdžiams.

Paroda, skirta Vokietijos pirmininkavimui ES Tarybai, EESRK vyks nuo 2020 m. spalio 26 d. iki lapkričio 30 d. (ck)