Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas paragino ES ir valstybes nares aiškiau suformuluoti darbo sąlygas platformų ekonomikoje, nes be standartizuotų darbuotojų ir darbdavių statuso apibrėžčių gali būti sudėtinga taikyti darbo teisės aktus ir daugelį darbuotojų apsaugos teisių.

Pagrindinės sąvokos, kurias reikėtų patikslinti, yra tos, kuriomis platformos apibrėžiamos kaip „pasiūlos ir paklausos tarpininkės“, o ne kaip „darbdavės“. Tai reiškia, kad darbuotojai laikomi „savarankiškai dirbančiais“, o ne „samdomais“, todėl dažnai jie neturi teisinės ir socialinės apsaugos, įskaitant sveikatą ir saugą darbe ar darbo vietos apsaugą – jų svarba ypač išryškėjo per šią pandemiją.

Kaip matą, kuriuo remiantis būtų galima nustatyti, ar darbuotojas yra samdomas, ar savarankiškai dirbantis, EESRK pasiūlė ES ir valstybėms narėms naudoti ekonominės priklausomybės ir pavaldumo koncepciją. Komitetas taip pat sakė, kad ES ir valstybės narės turėtų nuodugniai apsvarstyti, ar nereikėtų taikyti principo, pagal kurį darbuotojas laikomas samdomu darbuotoju, jeigu nėra priešingų įrodymų. Tačiau iš tiesų savarankiškai dirbantiems asmenims turėtų būti leista naudotis šiuo statusu, jeigu jie to pageidauja.

Darbo lankstumas ir autonomija, papildomos pajamos darbuotojams ir lengvesnės sąlygos pažeidžiamiems žmonėms įsidarbinti yra keletas platformų ekonomikos privalumų, tačiau EESRK taip pat perspėjo apie pavojus, kuriuos reikėtų deramai įvertinti.

Kyla ne tik pavojus darbuotojams, kad nebus paisoma pagrindinių jų teisių, įskaitant teisę burtis į organizacijas ir teisę į kolektyvines derybas, bet ir pavojus visai visuomenei, atsižvelgiant į padidintą riziką, kad bus konkuruojama mažinant socialinius standartus. Tai turi žalingų padarinių tiek darbdaviams, kurie patiria nepakeliamą konkurencinį spaudimą, tiek valstybėms narėms, kurios praranda mokestines pajamas ir socialinio draudimo įmokas.

EESKR savo argumentus išdėstė ES pirmininkaujančios Vokietijos prašymu parengtoje ir rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Deramas darbas platformų ekonomikoje. Nuomonės pranešėjas – Portugalijos narys Carlos Manuel Trindade. (ll)