Europski gospodarski i socijalni odbor pozvao je EU i države članice da rade na pojašnjenju uvjeta zapošljavanja u ekonomiji platformi jer nedostatak standardiziranih definicija statusa radnika i poslodavaca može otežati primjenu radnog zakonodavstva i ostvarivanje mnogih prava na zaštitu radnika.

Glavni koncepti koje treba pojasniti oni su kojima se platforme definiraju kao „posrednici između ponude i potražnje“ a ne kao „poslodavci“. To dovodi do toga da se radnici smatraju „samozaposlenima“ a ne „zaposlenima“, čime ih se pak često lišava pravne i socijalne zaštite, uključujući zdravstvenu zaštitu i sigurnost na radu kao i zaštitu radnog mjesta. Važnost tog pitanja izbila je u prvi plan naročito tijekom sadašnje pandemije.

EGSO predlaže da EU i države članice za potrebe uvođenja kriterija za utvrđivanje statusa radnika kao zaposlenog ili samozaposlenog usvoje koncept ekonomske ovisnosti i podređenosti. Također smatra da bi EU i države članice trebali pažljivo razmotriti mogućnost usvajanja načela da se radnik smatra zaposlenikom u nedostatku dokaza o suprotnome. Međutim, istinski samozaposleni radnici smjeli bi zadržati taj status ako to žele.

EGSO je među prednostima ekonomije platformi prepoznao fleksibilnost i autonomiju rada, dodatna primanja radnika i lakši pristup ranjivih osoba zapošljavanju, ali je upozorio i na rizike koji se ne smiju podcijeniti.

Riječ je o tome da su radnici izloženi riziku od uskraćivanja osnovnih prava, uključujući i pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje, ali i o opasnostima za društvo u cjelini, s obzirom na povećani rizik od tržišnog natjecanja zasnovanog na slabljenju socijalnih standarda. To ima štetne posljedice i na poslodavce, koji su izloženi neodrživom pritisku konkurenata, ali i na države članice, koje gube prihode od poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.

EGSO je svoje argumente iznio u mišljenju Pravedni radni uvjeti u ekonomiji platformi“, koje je sastavljeno na zahtjev njemačkog predsjedništva EU-a i usvojeno na rujanskom plenarnom zasjedanju Odbora. Izvjestitelj za mišljenje bio je Carlos Manuel Trindade iz Portugala. (ll)