Evropski ekonomsko-socialni odbor je EU in države članice pozval, naj poskrbijo za pojasnitev pogojev dela v platformnem gospodarstvu, saj lahko neenotne opredelitve statusa delavcev in delodajalcev otežijo uporabo delovnopravne zakonodaje in številnih pravic na področju varstva delavcev.

Pojasniti je treba predvsem koncepte, ki platforme opredeljujejo kot „posrednike med ponudbo in povpraševanjem“ in ne kot „delodajalce“. Zaradi tega so delavci obravnavani kot „samozaposleni“ in ne kot „zaposleni“, kar jim pogosto onemogoča pravno in socialno zaščito, med drugim na področju zdravja in varnosti pri delu ter varstva zaposlitve, kar je še zlasti prišlo do izraza med sedanjo pandemijo.

EESO je kot merilo za določitev, ali je delavec zaposlen ali samozaposlen, predlagal, naj se EU in države članice ravnajo po konceptu ekonomske odvisnosti in podrejenosti v delovnem razmerju. Poleg tega je EU in državam članicam priporočil, naj skrbno proučijo uporabo načela, po katerem se delavec šteje za zaposlenega, dokler ni dokazano nasprotno. Vendar bi morali resnično samozaposleni delavci imeti možnost, da ta status obdržijo, če to želijo.

EESO je kot prednosti platformnega gospodarstva navedel prožnost in avtonomijo delavcev, dodaten prihodek za delavce in lažji dostop ranljivih oseb do zaposlitve, obenem pa je opozoril na tveganja, ki jih ne smemo podcenjevati.

Poleg tega, da se delavcem odrekajo osnovne pravice, med drugim pravica do samoorganiziranja in kolektivnih pogajanj, družbi kot celoti grozi povečano tveganje konkurence na podlagi zniževanja socialnih standardov. To ima škodljive posledice tudi za delodajalce, ki so podvrženi nevzdržnemu konkurenčnemu pritisku, pa tudi za države članice, ki ostanejo brez nekaterih prihodkov od davkov in prispevkov za socialno varnost.

EESO je svoje argumente predstavil v mnenju Pošteni delovni pogoji v platformnem gospodarstvu, ki je bilo pripravljeno na zaprosilo nemškega predsedstva EU in sprejeto na septembrskem plenarnem zasedanju. Poročevalec za mnenje je bil portugalski član EESO Carlos Manuel Trindade. (ll)