Tvari reklama gali paskatinti Europos žaliąją pertvarką

Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje savo iniciatyva EESRK pasiūlė reklamos sektoriui priemones, skirtas prisitaikyti prie klimato kaitos iššūkių ir atsigauti po pandemijos bei toliau atlikti svarbų vaidmenį Europos ekonomikos bei kultūros srityse.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas rekomenduoja sukurti pagrindą šiuolaikinei reklamos pramonei, kuri ir toliau atliktų svarbų vaidmenį skatinant ekonomikos augimą, kuriant darbo vietas ir remiant Europos kultūrą bei taptų patikima atsakingo vartojimo skatinimo priemone.

Remiantis įvairių tyrimų duomenimis, kiekvienas reklamai išleistas euras Europos ekonomikai suteikia nuo 5 iki 7 kartų didesnį postūmį. Daugėja naujų produktų ir paslaugų, didėja konkurencija, finansuojamos visuomenės galimybės naudotis žiniasklaidos, meno ir sporto paslaugomis. Tačiau kartu šis sektorius dažnai kritikuojamas dėl pernelyg didelio vartojimo skatinimo ir neigiamo poveikio visuomenei bei aplinkai.

„Bandome išsiaiškinti, kaip šis sektorius turėtų būti vystomas, kad išliktų našus, tačiau kartu užtikrinant, kad jo plėtra būtų suderinama su tvariu vystymusi“, – teigė nuomonės pranešėjas Thierry Libaert.

Visų pirma, EESRK ragina įmones ir agentūras apsvarstyti, kaip iki 2030 m. bent 55 proc. sumažinti savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį.

Tvarumas turėtų būti įtrauktas į kiekvieną reklaminę kampaniją. Praktiškai reklamos sektoriaus ekonominės veiklos vykdytojai galėtų būti skatinami mažinti skaitmeninių skelbimų lentų energijos suvartojimą arba gaminti jas tinkamesnes perdirbti. Siekdamos sumažinti spausdintų leidinių poveikį aplinkai, įmonės galėtų pereiti prie PEFC ir FSC ženklais ženklinamo popieriaus, gaminamo vykdant tvarią miškotvarką, naudojimo, taip pat naudoti mažo toksiškumo dažus, atitinkančius ES REACH ir „GreenGuard“ standartus.

Reklama taip pt galėtų skatinti vartotojus mažinti savo bendrą aplinkosauginį pėdsaką. Pavyzdžiui, reklamomis, kuriose rodoma mažiau vairuotojų, kurie savo automobilyje važiuoja vieni, galėtų būti skatinama dalintis transporto priemonėmis. Geroji patirtis turėtų būti stiprinama daugiau dėmesio skiriant aplinkosaugos klausimams universitetinėse komunikacijos srities profesijų programose.

Dar viena tema, kurią aptarti reikėjo jau seniai, tai tikrovės neatitinkantys teiginiai, pavyzdžiui, aplinkai kenksmingi vienkartiniai gaminiai, kurie vaizduojami kaip „tvarūs“. Iš tiesų, 2020 m. nacionalinių vartotojų apsaugos institucijų ir Europos Komisijos atliktame tyrime nustatyta, kad 42 proc. įmonių interneto svetainėse pateiktų teiginių apie žaliuosius produktus buvo neteisingi arba perdėti.

EESRK teigia, kad platesnei reklamos bendruomenei susitarus teikti faktinę ir tikslią informaciją, didesniam vartotojų skaičiui būtų suteikta galimybė atpažinti iš tiesų mažesnį poveikį aplinkai darančius produktus. Šiuo atveju Europos Komisija gali atlikti tam tikrą vaidmenį siekiant ES masto reguliavimo, kuris padėtų reklamos sektoriui kovoti su dezinformacija.

Taip pat turėtų būti numatytos paskatos tiems reklamuotojams, kurie šių standartų laikosi. Parama sumažintų riziką, kad reklamuotojai persikels į užsienio technologijų bendroves, kurios valdo didžiąją dalį skaitmeninės reklamos sistemų, ir sustiprintų pramonę, kuri išlieka svarbia Europos perėjimo prie tvaresnio vartojimo dalimi. (dm)