Publicitatea durabilă poate impulsiona tranziția verde a Europei

Într-un aviz din proprie inițiativă adoptat în sesiunea plenară din octombrie, CESE a prezentat măsuri care ar permite industriei de publicitate să se adapteze la provocările legate de schimbările climatice și de redresarea post-pandemică, continuând totodată să-și joace rolul important în economia și cultura Europei.

Comitetul Economic și Social European recomandă instaurarea unui cadru propice dezvoltării unei industrii moderne de publicitate, care să continue să joace un rol fundamental în creșterea economică, crearea de locuri de muncă și sprijinirea culturii europene, devenind în același timp o pârghie de încredere pentru un consum responsabil.

Potrivit unor studii diverse, fiecare euro cheltuit în publicitate generează între 5 și 7 euro pentru economia Europei. Intră în circulație noi produse și servicii, concurența se extinde și este finanțat accesul publicului la mass-media, arte și sport. În același timp, însă, această industrie este adesea criticată pentru promovarea consumului excesiv și pentru impactul negativ asupra societății și a mediului.

„Încercăm să vedem cum ar trebui să evolueze acest sector astfel încât să rămână eficient, garantând totodată că dezvoltarea sa este compatibilă cu dezvoltarea durabilă”, explică Thierry Libaert, raportorul avizului.

În primul rând, CESE invită întreprinderile și agențiile de publicitate să dezbată modalitățile de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030 și de a deveni neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2050.

Durabilitatea ar trebui încorporată în toate campaniile promoționale. Mai concret, operatorii din domeniul publicității ar putea fi încurajați să reducă consumul de energie al panourilor digitale sau să le facă mai ușor de reciclat. Pentru a limita impactul asupra mediului al publicității tipărite, întreprinderile ar putea opta pentru hârtia din pădurile gestionate în mod durabil (eticheta PEFC, eticheta PFC) și cerneluri cu toxicitate redusă care respectă standardele REACH și GreenGuard.

Practicile publicitare pot, de asemenea, stimula consumatorii să își reducă amprenta colectivă de mediu. De exemplu, reclamele ar putea încuraja partajarea mașinii, reducând anunțurile publicitare în care conducătorii auto sunt singuri în mașină. Bunele practici ar trebui consolidate, insistându-se pe problemele de mediu în programele universitare din domeniul comunicării.

O altă discuție, care ar fi trebuit să aibă loc de multă vreme, se referă la reprezentările nerealiste, cum ar fi produsele de unică folosință nocive care sunt prezentate ca „durabile”. De fapt, un studiu din 2020, realizat de autoritățile naționale de protecție a consumatorilor și de Comisia Europeană, a constatat că 42% dintre afirmațiile despre produse „verzi” de pe site-urile internet ale întreprinderilor erau înșelătoare sau exagerate.

CESE consideră că un consens mai larg în rândul comunității din industria de publicitate pentru a oferi informații concrete și corecte ar permite mai multor consumatorilor să recunoască produsele cu un real impact redus asupra mediului. În această privință, Comisiei Europene îi revine un rol în asigurarea unei reglementări la nivelul UE care să sprijine industria de publicitate în combaterea dezinformării.

Abordarea ar trebui să ofere, de asemenea, stimulente pentru agențiile de publicitate care se angajează să respecte aceste standarde. Sprijinul ar reduce riscul ca agenții de publicitate să migreze către companiile străine de tehnologie care controlează o mare parte a sistemelor de publicitate digitală și ar consolida o industrie care rămâne esențială pentru tranziția’ către un consum mai durabil. (dm)