Atsparesnės ir veiksmingesnės geležinkelių sistemos kūrimas

EESC info klausimas: „Šie metai paskelbti Europos geležinkelių metais. Pagrindinė šio projekto idėja – padėti siekti Europos žaliojo kurso tikslų transporto srityje, didžiausią dėmesį skiriant geležinkelių transporto vaidmeniui.
Atsižvelgiant į tai, kokia būtų Jūsų nuomonė apie dinamišką požiūrį skatinant labiau naudotis geležinkelių transportu?“

TEN skyriaus pirmininkė Baiba Miltovica

Europos Sąjunga šiuos metus paskelbė Europos geležinkelių metais norėdama paskatinti piliečius savo kasdieniame gyvenime labiau naudotis geležinkelių paslaugomis. Pagrindinės priežastys, kurios žmones atbaido nuo galimybės rinktis geležinkelio paslaugas kasdieniams maršrutams įvairiose Europos šalyse skiriasi, bet dažniausia tai nekonkurencingos bilietų kainos, patogumo ir jungčių trūkumas, taip pat ilgas kelionės laikas...

Nepaisant vilčių, kad geležinkelių transportas taps žaliojo ekonomikos gaivinimo pagrindu, ir to, kad 2021 m. paskelbti Europos geležinkelių metais, ES politikos formuotojams per pastaruosius keletą metų pavyko pasiekti tik nedidelę pažangą, o vartotojams nebuvo suteiktos tvirtos ir įgyvendinamos teisės, kurios būtų taikomos visų rūšių geležinkelių paslaugoms visoje ES. Mūsų laukia daug darbų.

Pavyzdžiui, Europos vartotojų organizacijos (BEUC) duomenimis, kai keleiviai perka mišrų bilietą, kurį parduoda geležinkelių įmonė ar jos 100 proc. patronuojamosios įmonės, jie naudojasi keleivių teisėmis visos kelionės metu. Tai yra pažanga, nes iki šiol geležinkelių operatoriai buvo linkę parduoti bilietus tik kelionės segmentams, todėl jie galėjo apeiti įsipareigojimus, susijusius su kompensavimu, nukreipimu kitu maršrutu ir pagalba, taigi dėl to nukentėdavo keleiviai. Tačiau, nors tai yra patobulinimas, jo taikymo sritis bus ribota, nes geležinkelio įmonės naudosis spragomis, kad galėtų išvengti pareigos parduoti tęstinės kelionės bilietus. Naujosiose taisyklėse nustatyta, jog tam, kad būtų taikoma ši prievolė, susijusios įmonės turi 100 proc. priklausyti patronuojančiajai bendrovei. Šios taisyklės faktiškai negalioja daugeliui jungčių (pvz., netaikomos mišriai kelionei Lionas>Paryžius – Paryžius>Briuselis, kurias atitinkamai vykdo įmonės „SNCF“ ir „Thalys“).

Kalbant apie dabartines nacionalines išimtis, kurias valstybės narės suteikia geležinkelių bendrovėms, dviem trečdaliams geležinkelio paslaugų ES netaikomi ES keleivių teises reglamentuojantys teisės aktai, daugiausia teikiant priemiesčių ir regionines paslaugas. Šios išimtys yra nepriimtinos ir yra rimta kliūtis didinant kelionių traukiniu patrauklumą.

COVID-19 krizė parodė, kad išskirtinėmis aplinkybėmis geležinkeliai gali užtikrinti skubų būtiniausių prekių, pavyzdžiui, maisto produktų, medicinos reikmenų ir degalų, pervežimą. Šis sektorius labai nukentėjo nuo krizės, o dėl priemonių, kuriomis ribojamas keliavimas, gerokai sumažėjo keleivių skaičius. Per COVID-19 krizę įgyta patirtis turi būti panaudota kuriant atsparesnę ir veiksmingesnę geležinkelių sistemą. Atsparumo didinimas turi būti planuojamas glaudžiai konsultuojantis su socialiniais partneriais ir pilietinės visuomenės organizacijomis.

2021-ieji – Europos geležinkelių metai – suteikia puikią galimybę įvertinti ligšiolinius pokyčius ir nustatyti ateities tikslus. Šiuo atžvilgiu EESRK TEN skyrius pirmininkaujančios Portugalijos prašymu rengia tiriamąją nuomonę „Bendra Europos geležinkelių erdvė“ ir planuoja 2021 m. rudenį Komitete surengti konferenciją.