Întrebarea CESE Info: „Acest an a fost desemnat Anul european al căilor ferate. Principalul scop al acestui proiect este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european în domeniul transporturilor, punând accentul în mod special pe rolul transportului feroviar.
Având în vedere cele de mai sus, care este opinia dumneavoastră cu privire la o abordare dinamică a creșterii gradului de utilizare a transportului feroviar?”

Baiba Miltoviča, președinta Secțiunii TEN

Uniunea Europeană a desemnat acest an drept Anul european al căilor ferate, pentru a încuraja cetățenii să utilizeze mai mult serviciile de transport feroviar în viața lor de zi cu zi. Principalele motive care împiedică oamenii să prefere să se deplaseze în fiecare zi cu trenul diferă de la o țară europeană la alta, cauzele esențiale fiind prețurile necompetitive ale biletelor, lipsa confortului și a legăturilor, precum și durata călătoriei.

În ciuda speranțelor că transportul feroviar se va afla în centrul redresării ecologice și cu toate că 2021 va fi Anul european al căilor ferate, factorii de decizie din UE au operat doar mici îmbunătățiri în ultimii ani și nu au acordat consumatorilor drepturi solide și exercitabile, aplicabile tuturor tipurilor de servicii feroviare din întreaga UE. Prin urmare, ne așteaptă multe eforturi.

De exemplu, iată ce afirmă Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC): În cazul în care călătorii cumpără o legitimație de transport combinată, vândută de o întreprindere feroviară sau de filialele sale, deținute în proporție de 100 %, aceștia vor beneficia de drepturi pe tot parcursul călătoriei. Aceasta reprezintă o îmbunătățire, deoarece, în prezent, operatorii feroviari tind să vândă legitimații de transport numai pentru anumite segmente ale unei călătorii, ceea ce le permite să eludeze obligațiile legate de compensare, redirecționare și asistență, în detrimentul călătorilor. Însă, cu toate acest lucru reprezintă un progres, domeniul său de aplicare va fi limitat, deoarece întreprinderile feroviare vor profita de anumite portițe pentru a se exonera de obligația de a furniza bilete directe. Noile norme prevăd că întreprinderile afiliate trebuie să fie deținute în proporție de 100 % de societatea-mamă pentru a fi supuse acestei obligații. Practic, acest lucru exclude multe bilete care oferă legături (de exemplu, o călătorie combinată Lyon – Paris + Paris – Bruxelles operată de SNCF și, respectiv, de Thalys nu va fi acoperită).

În ceea ce privește derogările naționale actuale acordate de statele membre companiilor feroviare, două treimi dintre serviciile feroviare din UE sunt exceptate de la aplicarea legislației UE privind drepturile pasagerilor, în principal referitor la serviciile suburbane și regionale. Aceste derogări sunt inacceptabile și reprezintă un obstacol real în calea creșterii atractivității călătoriilor cu trenul.

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat că transportul feroviar poate asigura transportul rapid de bunuri esențiale, cum ar fi alimente, medicamente și combustibil, în circumstanțe excepționale. Sectorul a fost grav afectat de criză, numărul pasagerilor scăzând substanțial din cauza măsurilor de restricționare a călătoriilor. Experiențele crizei COVID-19 trebuie utilizate pentru a dezvolta un sistem feroviar mai rezilient și mai eficace. Planificarea rezilienței trebuie adoptată în strânsă consultare cu partenerii sociali și cu organizațiile societății civile.

Anul european al căilor ferate 2021 oferă o ocazie excelentă de a trece în revistă evoluțiile înregistrate până în prezent și de a stabili obiective pentru viitor. În acest sens, Secțiunea TEN a CESE lucrează la un aviz exploratoriu, la solicitarea Președinției portugheze, pe tema „Spațiul feroviar unic european”, și are în vedere organizarea unei conferințe la CESE în toamna anului 2021.